Metallurgi og varmebehandling

Gass, teknologi og tjenester til stål- og jernindustrien

Helt siden det ble mulig å produsere oksygen i industriell sammenheng på begynnelsen av 1900-tallet, har Air Liquide samarbeidet tett med metallurgiindustrien, og særlig med selskaper innenfor stålproduksjon. Siden har stål- og jernindustrien vært i konstant utvikling, og store forandringer har skjedd, blant annet følgende:

  • hurtig økende produktivitet
  • store tekniske innovasjoner
  • nye metaller med nye egenskaper
  • ekspanderende markeder
  • økt behov for å redusere forurensende utslipp
  • stadig større behov for å gjenvinne metaller

Disse forandringene har skapt enorme behov for oksygen, hydrogen og andre gasser. Stålindustrien er en av de største forbrukerne av industrigasser.

Din partner når du trenger industrigass

Air Liquide Norway AS inngår i et konsern som er verdensledende når det gjelder produksjon av gasser til metallurgisk industri. Det innebærer at vi kan tilby kundene en rekke ulike fremstillingsmåter for å dekke behovene innenfor dette virksomhetsområdet – luftgassfabrikker, membranteknologi samt ulike renheter på gassene. Vi har i lang tid arbeidet tett med kundene i denne industrien og kan derfor tilby et komplett utvalg av gassløsninger, teknisk støtte og tjenester. Målet har alltid vært å effektivisere kundenes prosesser og øke kvaliteten på produktene, samtidig som vi bidrar til å beskytte miljøet. Vi har ikke bare utviklet gassløsninger til alle markedssegmenter, vi har også, ved hjelp av gassproduksjon på stedet, klart å redusere kundenes gasskostnader.

Innovativ pioner

Air Liquide-konsernet driver forskning innenfor industrigassproduksjon, -distribusjon og -bruk for metallurgisk industri. I 1960 utviklet to av konsernets ingeniører en ny lanse for innsprøytning av ren oksygen i smeltet metall. Denne nytenkningen førte til mange nye produksjonsprosesser, og utviklingen pågår hele tiden. Air Liquide har forskningssenter i Europa, USA og Japan som alle forsker på bruk av gass i industrien. Denne kunnskapen og kompetansen har vi som norsk datterselskap stor nytte av i vårt samarbeid med kundene på det norske markedet.

Fakta

Gass

ACETYLEN

STANDARD (Industriell)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide produserer og leverer acetylen i Europa med høyeste sikkerhetsnivå i leveringsformer som tilpasses kundenes behov i trykkflasker eller i batterier

Oversikt

ACETYLEN

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2


Bruksområder (detaljert)

Sveising, skjæring og termisk sprøyting
Automatisert smøring av glassflaskeformer i glassindustrien


Overholdelse

(*) Maksimalt fylletrykk: 19 bar ved 15°C


Fakta

Gass

ARCAL 1

ARCAL (Sveising & skjæring)

Ar ≥ 99.998 %

Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 1

Ar ≥ 99.998 %

Ar


Bruksområder (detaljert)

TIG-sveising av alle materialer
MIG-sveising av aluminium- og kobberlegeringer
Bakgass for alle materialer
Plasma- og beskyttelsesgass i plasmaprosesser
Beskyttelsesgass for pilotbuen ved plasmaskjæring


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-I1-Ar


Fakta

Gass

ARCAL 10

ARCAL (Sveising & skjæring)

H2 2,4% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 10

H2 2,4% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

TIG- og plasmasveising av austenitiske rustfaste stål
TIG- lodding av galvaniserte stål
TIG- orbitalsveising av austenitiske rustfaste stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-R1-ArH-2,4


Fakta

Gass

ARCAL 121

ARCAL (Sveising & skjæring)

CO2 1% ±0.2 %, He 18% ±1.8 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 121

CO2 1% ±0.2 %, He 18% ±1.8 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG-sveising av rustfaste stål med skjærpede krav
MAG-sveising av alle ELC-stål
(rustfaste stål med ekstra lavt kullstoffinnhold)
MAG-sveising av rustfaste stål til ulegerte og lavtlegerte stål
Flerstrengs-MAG-sveising av rustfaste stål
MAG-påleggsveising av eksembelvis Monel


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-M12-ArHeC-18/1


Fakta

Gass

ARCAL 124

ARCAL (Sveising & skjæring)

CO2 0.5% ±0.05 %, He 30% ±3 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 124

CO2 0.5% ±0.05 %, He 30% ±3 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG-sveising av rustfritt stål
MAG-sveising av nikkellegeringer
MAG-sveising av duplex rustfritt stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldene standarer for beskyttelsesgasser for sveising og skjæring med følgende betegnelse: EN ISO 14175-M12-ArHeC-30/0,5


Fakta

Gass

ARCAL 129

ARCAL (Sveising & skjæring)

N2 1,7% ±0.2 %, CO2 1,8% ±0.2 %, He 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 129

N2 1,7% ±0.2 %, CO2 1,8% ±0.2 %, He 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG-sveising av duplexe og superduplexe rustfaste stål
MAG-sveising av N2-legertee rustfaste stål
MAG-sveising av austenittiske rustfaste stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-Z-ArHeCN-5/1,8/1,7


Fakta

Gass

ARCAL 14

ARCAL (Sveising & skjæring)

O2 1% ±0.3 %, CO2 3% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 14

O2 1% ±0.3 %, CO2 3% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG-sveising av ulegerte og lavtlegerte stål
MAG-sveising av rustfaste stål til ulegerte og lavtlegerte stål
MAG-sveising av elektrolytforzinkede stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-ArCO-3/1


Fakta

Gass

ARCAL 15

ARCAL (Sveising & skjæring)

H2 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 15

H2 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

TIG- og plasmasveising av austenittiske rustfaste stål
TIG- og plasmasveising av nikkel og nikkellegeringer
Flerkatode TIG-sveising av rustfrie rør
Robotisert sveising av austenittiske rustfaste stål
Rotsidebeskyttelse av austenittiske rustfaste stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-R1-ArH-5


Fakta

Gass

ARCAL 23

ARCAL (Sveising & skjæring)

O2 4% ±0.5 %, CO2 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 23

O2 4% ±0.5 %, CO2 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG sveising av karbon stål med massiv tråd


Overholdelse

Produktet opfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser for sveising og skjæring med følgende betegnelser: ISO 14175-M23-ArCO-5/4


 
Behandler, vennligst vent...