OKSYGEN

OKSYGEN

O2 ≥ 99,5 %
Air Liquide fremstiller oksygen i hele Europa i leveringsformer etter hver kundes spesifikke behov: flytende, gassform i trykkflaske eller via produksjon hos kunden
Oksiderende gass Blekemiddel Flammeskjæring Siliciumoksidasjon (halvlederfremstilling)
Filter

Mer om OKSYGEN