Svetsning

Gassbeskyttelse

Beskyttelsesgassens viktigste oppgave er å beskytte det smeltede metallet imot luft. Oksygen i luften kan oksidere på materialet og det kan dannes slagg, noe som ikke er ønskelig.
Valget av gass påvirker sveiseegenskapene og har stor betydning for inntrenging og sveise geometri.
Beskyttelsesgassene klassefiseres og deles inn i grupper i standarden NS-EN ISO 14175

Lysbuesveising med aktiv beskyttelsesgass ( MAG)

MAG står for Metal Aktiv Gas
Buesveising (MAG) er en sveisemetode der man fremfor alt bruker aktive gasser som oksygen, karbondioksid eller hydrogen med argon som hovedgass. Under denne prosessen bruker man tråd fra en spole frem til sveisepistolen.

Buesveising med inert beskyeelsesgass ( MIG)

MIG står for Metal Inert Gas
Buesveising med inerte beskyttelsesgasser ( MIG) er en sveisemetode der man bruker inerte gasser som argon eller helium. Her er beskyttelsesgassens oppgave å skjerme lysbuen fra luften. Når man sveiser MIG tilføres sveisetråd fra en spole til sveisepistolen. Denne prosessen brukes til sveising av ikke-jernmetaller, som kobber, aluminium, aluminiumslegeringer og titan

Buesveising med inert beskyttelsesgass (TIG)

TIG står for Tungsten Inert Gas .
Ved gassbuesveising med TIG brukes en wolframelektrode som ikke smelter når du sveiser. Beskyttelsesgassen er inert, som innebærer at den beskytter sveisen og forhindrer at den varme elektroden blir skadet.

Kjøp gass og utstyr da det måtte passe deg

Kjøp gass og utstyr da det måtte passe deg. Uavhengig om du velger å handle på mobil app eller via nettportalen MyGas vil du få varene raskt. Du kan også kjøpe gass hos din nærmeste forhandler.

100 års erfaring med sveising og skjæring

I over 100 år har Air Liquide samarbeidet med ulike partnere innenfor metallindustrien så vi vet godt at kvalitet og effektivitet er viktig for deg som jobber med sveising og skjæring.
Basert på mange års erfaring, har vi utviklet ARCAL-programmet. Du kan velge mellom fire høykvalitets og pålitelige beskyttelsesgasser for TIG- MIG og MAG- sveising og et tyvetalls tekniske beskyttelsesgasser, tilpasset for spesielle typer sveising.
Gassene, ekspertisen og det tilbehøret vi tilbyr har høy standard, da vi vet at dette spiller en stor rolle for ditt slutt resultat.

Behandler, vennligst vent...