1. Innledning

  1. Air Liquide Norway A/S' (heretter "Air Liquide") driver kundeportalen "MyGas" (heretter ”portalen”), hvor det er mulig å opprette en kundeprofil og dermed administrere blant annet servicebestillinger, kontakt med Air Liquides fagfolk, få adgang til online bestilling av flasker, fakturaer, inngåtte avtaler osv.

  2. Portalen er utelukkende rettet mot ikke-forbrukere/næringsdrivende, men ettersom du registrerer deg med dine personlige opplysninger i forbindelse med opprettelsen av en brukerprofil på vegne av virksomheten, den offentlige enheten eller lignende der du er ansatt, gjelder disse betingelsene (heretter "betingelsene") for behandlingen av dine personopplysninger.

 2. Samtykke

  1. Gjennom opprettelse og fortsatt bruk av portalen og aksept av betingelsene, gir du samtykke til behandling av dine personopplysninger som nærmere beskrevet i betingelsene.

  2. Du oppfordres til å lese gjennom, skrive ut og oppbevare betingelsene.

 3. Om Air Liquide

  1. De ansvarlige for dataene vi innsamler om deg, er:

Air Liquide Norway A/S

Drammensveien 64B

3050 Mjøndalen

 

Org. nr.: 979 290 837

 

Telefon: +47 32 27 41 40

E-post: kundeservice.norway@airliquide.com

 1. Personopplysninger i forbindelse med opprettelse av brukerprofil

  1. Når du oppretter en brukerprofil på portalen, registrerer Air Liquide en rekke opplysninger om deg som person.

  2. Hvis du ikke ønsker å gi Air Liquide disse opplysningene, kan du ikke opprette en brukerprofil.

  3. Opplysninger som kreves for å kunne opprette en brukerprofil: for- og etternavn, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Utover dette er det mulig på din brukerprofil å laste opp et bilde av deg selv, oppgi f.eks. din jobbtittel og dine interesseområder, om du er interessert i spesielt fordelaktige tilbud, nyheter om aktuelle seminarer og produktnyheter. Videre er det mulig under "Kontakt oss" å fylle ut ytterligere fritekstfelt. Portalen gir også mulighet til å benytte vårt samfunn/forum for å stille fagrelevante spørsmål.

  4. Air Liquide registrerer også hvorvidt du har akseptert våre generelle betingelser for bruk av portalen og betingelsene.

  5. Opplysningene du har lagt inn, kan ikke ses av andre enn Air Liquides ansatte.

 2. Tekniske opplysninger og cookies

  1. I forbindelse med hvert besøk på portalen registreres den anvendte IP-adressen. Din IP-adresse er adressen på datamaskinen du bruker for å besøke portalen. IP-adressen registreres for å sikre at Air Liquide alltid kan finne tilbake til datamaskinen som brukes skulle det skje misbruk eller ulovligheter i forbindelse med besøk på portalen.

  2. Portalen bruker dessuten cookies. En cookie er en liten fil som lagres på din datamaskin og som inneholder identifikasjonen av datamaskinen overfor Air Liquide. Filen inneholder ikke i seg selv personopplysninger om deg, men brukes av Air Liquide for å skape en så god brukeropplevelse av portalen som mulig, blant annet mer målrettede opplysninger for deg, lokaliseringsopplysninger for å kunne henvise deg til nærmeste Air Liquide-forhandler, for at portalen skal huske ditt brukernavn, for å forbedre din brukeropplevelse på portalen samt til statistiske formål og måling av våre ytelser.

  3. Cookies kan deaktiveres eller slettes ved hjelp av verktøy som finnes på de fleste nettlesere. De forskjellige nettleserne tilbyr ulike muligheter for å deaktivere lagring av cookies, men hvis du avviser cookies eller andre lignende teknologier, kan det bety at du ikke lenger vil være i stand til å bruke bestemte funksjoner og verktøy på våre hjemmesider. Du kan også bli bedt om å legge inn din adgangskode oftere under et besøk på portalen. Du finner mer informasjon om hvordan du kan blokkere, slette eller deaktivere cookies ved å lese avsnittet Hjelp i din nettleser.

 3. Formål

  1. Formålet med Air Liquides behandling av opplysningene i punkt 4 og 5 er:

 • Å gjennomføre en god og hensiktsmessig håndtering og administrering av din tilknytning til portalen og tilknyttede ytelser og tjenester,

 • Å sende deg informasjon om produkter og tjenesteytelser tilpasset dine interesser og på bakgrunn av dine ønsker,

 • Å tilpasse, vurdere og forbedre portalen, herunder innholdet,

 • Å levere varer, ytelser og tjenester som du har bedt om, blant annet gi deg mulighet til å administrere dine kjøp og avtaler med Air Liquide og komme i kontakt med våre fagfolk,

 • Å gi deg tilstrekkelig støtte hvis det oppstår tekniske problemer.

 
 • Å foreta analyse og statistikk av din bruk av portalen med det formål å optimalisere din brukeropplevelse.

 1. Videreformidling

  1. Air Liquide videreformidler kun personopplysninger i det omfang som er beskrevet i betingelsene. Utover dette skjer det ikke videreformidling av personopplysninger annet enn til databehandleren som brukes av Air Liquide, jf. punkt 9.

  2. Air Liquide forbeholder seg rett til å videreformidle dine personopplysninger på anmodning fra offentlige myndigheter, herunder politi og rettsvesen, og i de tilfellene der Air Liquide er forpliktet til det i henhold til gjeldende lovgivning.

  3. Air Liquide kan videreformidle dine personopplysninger til andre selskaper innenfor Air Liquide-konsernet. I slike tilfeller har Air Liquide inngått de nødvendige databehandleravtalene og overføringsavtalene hvis dine personopplysninger overføres til Air Liquide-selskaper utenfor EØS.

 2. Innsyn og retting

  1. Hvis dine opplysninger er feil eller ufullstendige i forhold til formålet Air Liquide behandler opplysningene til, kan du be om å få endret, slettet eller blokkert dine opplysninger i den grad du ikke selv kan foreta slik oppdatering av dine personopplysninger.

  2. Du har videre rett til å fremme innsigelser mot registreringen av dine personopplysninger. Du har også rett til å få innsyn i hvilke opplysninger Air Liquide har registrert om deg. Ønsker du å fremme innsigelser eller bare å få innsyn i de registrerte opplysningene, bes du kontakte Air Liquide på kontaktopplysningene oppgitt i punkt 3, og din henvendelse vil besvart så raskt som mulig. Air Liquide forbeholder seg imidlertid rett til kun å besvare henvendelser om innsyn i den grad det har gått over 6 måneder fra din siste henvendelse om det samme.

 3. Databehandlere

  1. Air Liquide bruker eksterne virksomheter til å foreta den tekniske driften av portalen, herunder hosting. Disse virksomhetene behandler data som Air Liquide er dataansvarlig for.

  2. Databehandlerne har truffet de nødvendig tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene mot at personopplysninger tilfeldigvis eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt eller forringes, samt mot at de kommer til uvedkommendes kunnskap, misbrukes eller for øvrig behandles i strid med personopplysningsloven.

 4. Sletting av personopplysninger

  1. Du kan til enhver tid slette din brukerprofil.

  2. Hvis din profil slettes, slettes personopplysningene som er registrert av Air Liquide om deg fordi Air Liquide likevel av regnskapsmessige og skattemessige hensyn kan være forpliktet til å lagre visse personopplysninger i en periode på opptil 5 år fra slettingen. Din brukerprofil er imidlertid ikke tilgjengelig, verken for deg eller andre brukere. Beskjeder på vårt samfunn/forum osv. vil likevel være tilgjengelige etter at en profil er slettet.

 5. Endring av personopplysningsbetingelser

  1. Betingelsene kan endres med et varsel på 30 dager.

  2. Hvis Air Liquide endrer betingelsene, vil du bli orientert om dette neste gang du bruker portalen.  

  3. Hvis du ikke kan akseptere de reviderte betingelsene, kan du ikke fortsette å bruke portalen, og din brukerprofil vil bli slettet.

 
Behandler, vennligst vent...