KARBONDIOKSID R744

KARBONDIOKSID R744

CO2 ≥ 99,99 %
KARBONDIOKSID R744 er Air Liquides miljøvennlige produkt for kjøleanlegg
Naturlig kjølemedium for kommersielle og industrielle kjøleanlegg
Filter

Mer om KARBONDIOKSID R744