ARCAL™ PRIME

ARCAL™ PRIME

Ar ≥ 99,998 %
ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising
TIG- og plasmasveising av alle materialer
MIG-sveising av aluminium- og kobberlegeringer
Bakgass for alle materialer

Filter

Mer om ARCAL™ PRIME