ARCAL™ 33

ARCAL™ 33

Ar + He 30 % ±3%
ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising
MIG-sveising av aluminium- og kobberlegeringer TIG-sveising av alle materialer TIG-sveising av hydrogenfølsomme materialer Beskyttelsesgass til plasmasveising av aluminium
Filter

Mer om ARCAL™ 33