Legemidler 

Air Liquide tilbyr gass og løsninger til legemiddelindustrien. Fra innledende analyse med avanserte simuleringstjenester, prosjektering og installasjon til gasslevering med leveringsovervåking.

Forbedret kvalitet og sikkerhet

Prosessene innenfor legemiddelindustrien er kompliserte. Uansett om det handler om utviklingsselskaper innenfor legemidler eller bioteknologi, krever det produktive helhetsløsninger, spesifikke for hver enkelt kunde.

PhargalisTM

PhargalisTM er Air Liquides produktsortiment spesielt utviklet for legemiddelindustrien, der den brukes som et hjelpestoff ved fremstilling av legemidler.

PhargalisTM oppfyller kravene i den siste utgaven av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur., Ph. Eur. for lavt oksygeninnhold (N2), USP-NF og JP-Ph.)

Produktene er produsert, kontrollert og distribuert i samsvar med god fremstillingspraksis (GMP) og god distribusjonspraksis (GDP) for farmasøytiske hjelpestoffer.

Produktene følger også retningslinjene i Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006.

Produktsortimentet består av Phargalis 1 (nitrogen), Phargalis 2 (karbondioksid) og Phargalis 3 (oksygen).

Eksempler på bruksområder:

  • Phargalis 1 (N2): beskyttende atmosfære, frysetørking, kryomaling, pakking og inertering
  • Phargalis 2 (CO2): cellekultur, pH-kontroll
  • Phargalis 3 (O2): fermenteringsprosesser

Fakta

Gass

ARCAL 37

ARCAL (Sveising & skjæring)

Ar 30% ±3 %

rest He

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Fakta

Gass

ARCAL 39

ARCAL (Sveising & skjæring)

N2 2% ±0.2 %, He 10% ±1 %

rest Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Fakta

Gass

ARCAL Chrome

ARCAL (Sveising & skjæring)

CO2 2% ±0.5 %

rest Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising
ARCAL Chrome : Det utmerkede valget

Fakta

Gass

ARCAL Force

ARCAL (Sveising & skjæring)

CO2 18% ±1.8 %

rest Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising
ARCAL Force : Kraftfulle resultater

Fakta

Gass

ARCAL N2-2

ARCAL (Sveising & skjæring)

N2 2% ±0.2 %

rest Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Fakta

Gass

ARCAL Prime

ARCAL (Sveising & skjæring)

Ar ≥ 99.998 %

Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising
ARCAL Prime : Den rene løsningen

Fakta

Gass

ARCAL Speed

ARCAL (Sveising & skjæring)

CO2 8% ±0.8 %

rest Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising
ARCAL Speed : Høy produktivitet

Fakta

Gass

ARGON

STANDARD (Industriell)

Ar ≥ 99.99 %

Ar

Air Liquide fremstiller argon i hele Europa i leveringsformer etter hver kundes spesifikke behov: Flytende eller gassform i trykkflaske

Fakta

Gass

ARGON HG

STANDARD (Industriell)

Ar ≥ 99.998 %

Ar

Air Liquide fremstiller argon i hele Europa i leveringsformer etter hver kundes spesifikke behov: Flytende eller gassform i trykkflaske

 
Behandler, vennligst vent...