Revisjon av deres bedrift med mål om å effektivisere gassforbruket

Gas revisjon | myGAS | Air Liquide

DINE BEHOV

Til bruk med gasser, gassformer eller flytende veske i deres virksomhet, med ønske om å håndtere og bruke gassene i deres gassprosesser på best mulig måte – med hensyn til økonomi, effektivitet, kvalitet, miljø og sikkerhet.

VÅRT TILBUD

Air Liquide har omfattende erfaring med gasshåndtering og gassprosesser. Med tjenesten GAS AUDIT vil dere få en visuell revisjon av gjeldende logistikksituasjon på deres gassdistribusjonsnettverk og gassutstyr. Målet er å kartlegge dagens situasjon og deretter foreslå mulige forbedringer i form av kostnadsbesparelser, bedre miljø, kvalitet og sikkerhet. Revisjon er gjort i samarbeid med kollegaer fra deres bedrift.

HOVEDFUNKSJONER

  • Logistikk: Optimalisering av flasker og tank park for best mulig ytelse.
  • Gassdistribusjonsnettverk: En kontroll av ytelse, miljø, kvalitet og sikkerhet.
  • Gassvalg: En gjennomgang av gassbruk, spesielt innen skjæring og sveising for å anbefale alternative gasser.
  • Gassutstyr: Alt utstyr som bruker gass skal dokumenteres.
  • Rapport: Dokumentasjon inneholder anbefalinger om sikkert og effektivt gassbruk.

RELEVANT UTSTYR

Industrielt gassutstyr, tilknyttet gassdistribusjonsnettverk og gasser.

GENERELL INFORMASON

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.

 

Behandler, vennligst vent...