Tjenster| myGAS | Air Liquide

Vi kan tilby en rekke interessante tjenester som gir deg økt sikkerhet, økt effektivitet og økt lønnsomhet. Gassbruk kan være komplisert og krever spesialkunnskaper. Lar du Air Liquide håndtere deler av eller hele gassvirksomheten, får du mer frihet til å konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Vi er mer enn bare en gassleverandør

Vårt mål er å optimere gassbruken og tilby innovative løsninger. Men det er først når vi kombinerer vår gasskunnskap med din prosesskunnskap at vi kommer frem til de virkelig effektive løsningene. Vi vil derfor gjerne gjøre oss kjent med virksomheten før vi foreslår løsninger som dekker de aktuelle behovene. Vi tilbyr en rekke interessante tjenester til deg som bruker gass i virksomheten.

Velg mellom ferdige enkelttjenester og skreddersydde helhetsløsninger:

Behandler, vennligst vent...