Expertise| myGAS | Air Liquide

Prosess- og teknologiutvikling

Air Liquide-konsernet har virksomhet i rundt 70 land og har mange års erfaring med gass og gassteknologi. I Air Liquide Norway AS disponerer vi dermed i dag en unik kunnskapsbank, noe som kan bli en ressurs også for deg som kunde. Med utgangspunkt i kundens ønsker står vi til tjeneste med teknisk samarbeid, hovedsakelig på prosjektbasis, der vi ved hjelp av gassteknologi hjelper kunden frem til ønsket resultat i en prosess eller et ferdig produkt. Formålet kan være å utvikle helt nye prosesser eller å forbedre de eksisterende prosessene.

Rådgivning

Air Liquide tilbyr rådgivning i tekniske spørsmål om bruk av gass, både kort og uformelt eller mer omfattende og over lengre tid – avhengig av behov. Rådgivningen kan handle om valg av gass, innstilling av parametere for å optimere prosesser eller om valg av gassystem og systemkomponenter. Air Liquide tilbyr dessuten opplæring av personell. En annen verdifull tjeneste er gassrevisjonen, der vi gjennomgår hele virksomheten for å finne økonomiske og produksjonsmessige forbedringer, selvfølgelig ved hjelp av gass og gassteknologi.

Opplæring

Vi tilbyr generelle kurs i gassikkerhet og gasshåndtering eller kundespesifikke kurs, avhengig av kundens ønsker. Kursene gjennomføres vanligvis i grupper, men kan også tilpasses til undervisning av enkeltpersoner, f.eks. innenfor en spesifikk arbeidsoppgave. Les mer om safety training her.

Prosjektering

Air Liquide utfører prosjektering av gassystemer for alt fra gass av industrikvalitet til høyrene gasser. Vi prosjekterer også systemer for flytende gasser, i likhet med anlegg for produksjon av gass i direkte tilknytning til bruksstedet for gassene.

Installasjon

Det er ytterst viktig at gassinstallasjonen utføres av spesialister med høy kompetanse. Overlater du ansvaret for installasjonen til Air Liquide, unngår du kostbare driftsstopp og lekkasjer, som dessuten kan sette arbeidsplassens sikkerhet i fare.

Analysetjenester

Air Liquide analyserer gasser og gassblandinger ved gasskilden, i gassystemet eller ved bruksstedet for å kartlegge gassens kvalitet og sammensetning. Til disse tjenestene stiller vi med preparert prøvetakingsutstyr. Dessuten kan kontroll og kalibrering av strømmålere og regulatorer inngå i disse tjenestene.  Les mer om analys her.

Andre områder vi tilbyr vår ekspertise i

Behandler, vennligst vent...