LASAL™ 2 FLASKE L50 |

LASAL™ 2 FLASKE L50 |

REF. I6510L50R0A001

CO2 ≥ 99,995 %

Flasketype: Flaske
Størrelse: L50
Trykk:< 99 bar
Innhold: 37.5 kg

Mer om LASAL™ 2 FLASKE L50 | REF. I6510L50R0A001

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner

Pressure

< 99 bar

Størrelse

L50

Innhold

37.5 kg

Molekylvekt

44.01 g/mol

Relative Gas Density

1,52 (luft=1)

Soupap Connexion

Flasker: W 21.8 x 1/14" høyre, utvendig gjenger, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Blanding ( %-vol abs)

CO2 ≥ 99,995 %

Andre komponenter

H2O (5 bar) ≤ 20
CnHm (excluding CH4) ≤ 5
CH4 ≤ 15

Lukt

Luktfri

farge

fargeløs

  • Transportinformasjon: Komprimerte gasser

  • Faktisk varenavn: Karbondioksid

  • UN-nummer: 1013

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikasjonskode: 2A

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

  • Fareidentifikasjon: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere under effekten av varme. Kvelning i høye konsentrasjoner.

  • Ekplosjonsområde: ikke brennbar

  • ADR

LASAL™ 2

Mer om LASAL™ 2

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner