KARBONDIOKSID FLYTENDE |

KARBONDIOKSID FLYTENDE |

REF. I5100RG

CO2 ≥ 99,7 %

Flasketype: Flytende
Størrelse: -

Mer om KARBONDIOKSID FLYTENDE | REF. I5100RG

Air Liquide er Europas ledende leverandør av karbondioksyd og kan med mere enn tyve produksjonsenheter fremstille kvaliteter etter alle kunders behov

Størrelse

-

Molekylvekt

44,01 g/mol

Tetthet, gass

1,53 (luft=1)

N° CAS

124-38-9

Andre komponenter (ppm-w)

H2O ≤ 200

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Ikke giftig, men effekt på hjerterytmen og respirasjonsfrekvens; allerede konsentrasjonen på 8-10% kan være farlig

 • Ekplosjonsområde: ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Kjølt gasser

 • Faktisk varenavn: Karbondioksid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 3A

 • ADR

CARBON DIOXIDE FLYTENDE

Mer om CARBON DIOXIDE FLYTENDE

Air Liquide er Europas ledende leverandør av karbondioksyd og kan med mere enn tyve produksjonsenheter fremstille kvaliteter etter alle kunders behov