ARGONOX FLASKE L50 |

ARGONOX FLASKE L50 |

REF. I2024L50R2A001

Ar + O2 200 ppm ± 50 ppm

Flasketype: Flaske
Størrelse: L50
Trykk:200 bar
Innhold: 10,90 m³

Mer om ARGONOX FLASKE L50 | REF. I2024L50R2A001

Trykk

200 bar

Størrelse

L50

Innhold

10,90 m³

Tetthet, gass

Tyngre enn luft

Soupap Connexion

Flasker: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 10

Sammensetning (%-vol)

Ar + O2 200 ppm ± 50 ppm

Andre komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) 40
N2 80

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Kvelning i høye konsentrasjoner

 • Ekplosjonsområde: ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Trykflasker med komprimert gas

 • Faktisk varenavn: Komprimert gass, N.O.S. (Argon Oksygen)

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 1A

 • ADR

ARGONOX

Mer om ARGONOX