Vedlikehold | myGAS | Air Liquide

Forebyggende vedlikehold og reparasjoner

Air Liquide tilbyr regelmessig ettersyn av gassystemer og gassforbruk eller gassgenererende utstyr for å kontrollere at kvaliteten samt kravene til driftssikkerhet, tetthet og sikkert arbeidsmiljø er oppfylt. Disse tjenestene tilbys normalt innenfor rammene av en serviceavtale. En slik avtale kan også omfatte hjelp til reparasjoner.

Kontroll og prøving

Air Liquide kan være behjelpelig med trykkprøving og lekkasjesøking av gassystem. Etter behov utfører vi også analyse av gassen, for eksempel ved bruksstedet, for å kontrollere at systemet, på grunn av lekkasje eller diffusjon, ikke genererer forurensninger som kan påvirke prosessen.

LES MER OM TYPER AV VEDLIKEHOLD VI TILBYDER HER

Behandler, vennligst vent...