Sporingssystem | myGAS | Air Liquide

Stelio™ - sporbarhet i virksomheten

Air Liquide tilbyr også tjenesten StelioTM , et pålitelig og effektivt verktøy for sporbarhet i virksomheten. Tjenesten henvender seg til kunder som har internt behov for å vite hvor gassflaskene befinner seg, har eksterne krav til sporbarhet eller simpelthen ønsker en mer effektiv håndtering av gassflasker med hensyn til sikkerhet, kvalitet, økonomi og logistikk.

Stelio™ -  sporbarhet og flaskestyring i virksomheten

  • reduserer du driftskostnadene og effektiviserer gasshåndteringen. Lageret tilpasses etter gassforbruket, og du bestiller de mengdene du har bruk for. Du informeres om utløpsdato for produktene og kan dermed redusere svinn.
  • forbedrer du sikkerheten. Sporbarheten forenkles og blir sikrere. Faren for opphold i gassforsyningen minimeres.
  • forbedrer du kvaliteten. Hvis produktene ikke oppfyller kvalitetskravene, kan de avvises ved levering. Faren for menneskelige feil minimeres.
  • øker du tryggheten. Lagerstyring og optimering av flaskesaldo forenkles. Antall forsvunne flasker minimeres. Du får detaljerte rapporter og analyser. Interne regler og rutiner oppfylles.

DU FÅR OGSÅ

  • gir deg aktuell lagersaldo, informerer om omløpshastigheten for gassflaskene og varsler deg når laveste lagernivå er nådd.
  • hjelper deg å fordele gassflasker til avdelinger, informerer om saldo og gassforbruk per avdeling samt lokaliserer raskt flasker i tilfelle tilbakekalling.
  • forenkler og effektiviserer den manuelle lagertellingen. Du får påminnelse om gassflasker som snart passerer utløpsdato, og kan enkelt lokalisere disse.
  • forenkler gassbestillingen og gir deg mulighet til kvalitetskontroll ved levering. Ved flaskebytter mellom avdelinger og andre eksterne enheter kan dette også registreres.

Les mer om vår gas sporingssystem her

 

Behandler, vennligst vent...