Flaskegass håndtering| myGAS | Air Liquide

DINE BEHOV

Til bruk med flaskegasser til deres industrielle virksomhet, og med et overordnet mål om at deres medarbeidere skal arbeide under trygge forhold og uten uheldig avbrudd, og forhindre ulønnsom tidsforbruk.

VÅRT TILBUD

Med valget UTVIDETE LEVERINGSTJENESTER drar dere nytte av full leveringsservice når logistikkravene går over vanlig leveringsservice. FLASKEHÅNDTERING er en del av UTVIDETE LEVERINGSTJENESTER. Air Liquides sjåfør leverer flaskene på leveringsstedet, og erstatter de tomme flaskene.

HOVEDFUNKSJONER

  • De fulle flaskene tas ut av leveringsburet.
  • Flaskene plasseres i gasskap, eller gassoppbevaringsrom.
  • Flaskene plasseres trygt, og sikres som påkrevd.
  • Henting av tomme flasker.

GENERELL INFORMASON

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.

 

Behandler, vennligst vent...