Vedlikehold

Forebyggende vedlikehold og reparasjoner

Air Liquide tilbyr regelmessig ettersyn av gassystemer og gassforbruk eller gassgenererende utstyr for å kontrollere at kvaliteten samt kravene til driftssikkerhet, tetthet og sikkert arbeidsmiljø er oppfylt. Disse tjenestene tilbys normalt innenfor rammene av en serviceavtale. En slik avtale kan også omfatte hjelp til reparasjoner.

Kontroll og prøving

Air Liquide kan være behjelpelig med trykkprøving og lekkasjesøking av gassystem. Etter behov utfører vi også analyse av gassen, for eksempel ved bruksstedet, for å kontrollere at systemet, på grunn av lekkasje eller diffusjon, ikke genererer forurensninger som kan påvirke prosessen. 

Fakta

Tjenester

Vedlikehold av gassgenerator

Vedlikehold

Velg sikkerhet! Air Liquide tar hånd om det forebyggende vedlikeholdet av deres gassgenerator

Be om tilbud

Fakta

Tjenester

SERVIGAS 1

Vedlikehold

Velg sikkerhet. Air Liquide forvalter forebyggende vedlikehold av deres gassdistribusjonsutstyr

Be om tilbud

 
Behandler, vennligst vent...