Fakta

Tjenester

ALNAT Audit - Gas

Ekspertise

Kontroll og analyse av atmosfære ved varmebehandling

Be om tilbud

Oversikt

ALNAT Audit - Gas


Vårt tilbud

ALNAT Audit Gas omfatter forebyggende vedlikehold av utstyr som brukes for varmebehandling, og som ikke er eid av Air Liguide.


Relevant utstyr

Ovner til varmebehandling; som batch- og kontinuerlige ovner.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

ALNAT Audit - Temperature

Ekspertise

Temperatur og analyse ved varmebehandling

Be om tilbud

Oversikt

ALNAT Audit - Temperature


Vårt tilbud

ALNAT Audit Temperature omfatter forebyggende vedlikehold av temperaturprofilen på utstyr som brukes for varmebehandling, og som ikke er eid av Air Liquide.


Relevant utstyr

Ovner til varmebehandling; som batch- og kontinuerlige ovner.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Analyse

Ekspertise

Overlat analyse til oss og dere er garantert periodisk dokumentasjon av deres gasskvalitet

Be om tilbud

Oversikt

Analyse


Vårt tilbud

På spesifiserte områder i deres rørsystem, periodisk eller på forespørsel utføres analyser på spesifiserte gassprodukt. Analyser på spesifiserte gassprodukter utføres på Air Liquides laboratorium gjennom flaskeprøver, periodisk eller ved forespørsel.


Relevant utstyr


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Autosupply Flasker

Leveringstjenester

Løsning for forsyning og håndtering av gass

Be om tilbud

Oversikt

Autosupply Flasker


Vårt tilbud

Med AUTOSUPPLY, vil Air Liquide ta hånd om en komplett kontroll av din gassflaske ved hjelp av fjernovervåkning.


Relevant utstyr

Gassdistribusjonsutstyr utstyr slik som Kunde-eid flaskefordeler.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Flasketilkobling

Leveringstjenester

Løsning for forsyning og håndtering av flaskegasser

Be om tilbud

Oversikt

Flasketilkobling


Vårt tilbud

Med tjenesten FLASKETILKOBLING vil AirLiquides sjåfør koble hver flaske til fordeler når produktene blir levert.


Relevant utstyr

Gassdistribusjonsutstyr som flaskefordeler.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

GAS Audit

Ekspertise

Revisjon av deres bedrift med mål om å effektivisere gassforbruket

Be om tilbud

Oversikt

GAS Audit


Vårt tilbud

Air Liquide har omfattende erfaring med gasshåndtering og gassprosesser. Med tjenesten GAS AUDIT vil dere få en visuell revisjon av gjeldende logistikksituasjon på deres gassdistribusjonsnettverk og gassutstyr. Målet er å kartlegge dagens situasjon og deretter foreslå mulige forbedringer i form av kostnadsbesparelser, bedre miljø, kvalitet og sikkerhet. Revisjon er gjort i samarbeid med kollegaer fra deres bedrift.


Relevant utstyr

Industrielt gassutstyr, tilknyttet gassdistribusjonsnettverk og gasser.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Vedlikehold av gassgenerator

Vedlikehold

Velg sikkerhet! Air Liquide tar hånd om det forebyggende vedlikeholdet av deres gassgenerator

Be om tilbud

Oversikt

Vedlikehold av gassgenerator


Vårt tilbud

Vedlikeholdsavtale omfatter forebyggende vedlikehold av kunde-eide gassgeneratorer.


Relevant utstyr

Kunde-eide gassgeneratorer, filtrering og trykkluftstørker.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Sikkerhetsopplæring

Ekspertise

Tilrettelegge for kompetanseheving

Be om tilbud

Oversikt

Sikkerhetsopplæring


Vårt tilbud

Vi tilbyr deres medarbeidere en kunnskaps- og ferdighetstilpasset SIKKERHETSOPPLÆRING for å bidra til å forebygge risiko forbundet med gassbruk.


Relevant utstyr


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

SERVIGAS 1

Vedlikehold

Velg sikkerhet. Air Liquide forvalter forebyggende vedlikehold av deres gassdistribusjonsutstyr

Be om tilbud

Oversikt

SERVIGAS 1


Vårt tilbud

SERVIGAS 1 tilbyr forebyggende vedlikehold for kunde-eid gassrelatert utstyr.


Relevant utstyr

Gassdistribusjonsutstyr slik som flaskefordeler eller røropplegg.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


 
Behandler, vennligst vent...