Ekspertise

Prosess- og teknologiutvikling

Air Liquide-konsernet har virksomhet i rundt 70 land og har mange års erfaring med gass og gassteknologi. I Air Liquide Norway AS disponerer vi dermed i dag en unik kunnskapsbank, noe som kan bli en ressurs også for deg som kunde.

Med utgangspunkt i kundens ønsker står vi til tjeneste med teknisk samarbeid, hovedsakelig på prosjektbasis, der vi ved hjelp av gassteknologi hjelper kunden frem til ønsket resultat i en prosess eller et ferdig produkt. Formålet kan være å utvikle helt nye prosesser eller å forbedre de eksisterende prosessene.

Rådgivning

Air Liquide tilbyr rådgivning i tekniske spørsmål om bruk av gass, både kort og uformelt eller mer omfattende og over lengre tid – avhengig av behov. Rådgivningen kan handle om valg av gass, innstilling av parametere for å optimere prosesser eller om valg av gassystem og systemkomponenter. Air Liquide tilbyr dessuten opplæring av personell. En annen verdifull tjeneste er gassrevisjonen, der vi gjennomgår hele virksomheten for å finne økonomiske og produksjonsmessige forbedringer, selvfølgelig ved hjelp av gass og gassteknologi.

Opplæring

Vi tilbyr generelle kurs i gassikkerhet og gasshåndtering eller kundespesifikke kurs, avhengig av kundens ønsker. Kursene gjennomføres vanligvis i grupper, men kan også tilpasses til undervisning av enkeltpersoner, f.eks. innenfor en spesifikk arbeidsoppgave.

Prosjektering

Air Liquide utfører prosjektering av gassystemer for alt fra gass av industrikvalitet til høyrene gasser. Vi prosjekterer også systemer for flytende gasser, i likhet med anlegg for produksjon av gass i direkte tilknytning til bruksstedet for gassene.

Installasjon

Det er ytterst viktig at gassinstallasjonen utføres av spesialister med høy kompetanse. Overlater du ansvaret for installasjonen til Air Liquide, unngår du kostbare driftsstopp og lekkasjer, som dessuten kan sette arbeidsplassens sikkerhet i fare.

Analysetjenester

Air Liquide analyserer gasser og gassblandinger ved gasskilden, i gassystemet eller ved bruksstedet for å kartlegge gassens kvalitet og sammensetning. Til disse tjenestene stiller vi med preparert prøvetakingsutstyr. Dessuten kan kontroll og kalibrering av strømmålere og regulatorer inngå i disse tjenestene. 

Fakta

Tjenester

ALNAT Audit - Gas

Ekspertise

Kontroll og analyse av atmosfære ved varmebehandling

Be om tilbud

Oversikt

ALNAT Audit - Gas


Vårt tilbud

ALNAT Audit Gas omfatter forebyggende vedlikehold av utstyr som brukes for varmebehandling, og som ikke er eid av Air Liguide.


Relevant utstyr

Ovner til varmebehandling; som batch- og kontinuerlige ovner.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

ALNAT Audit - Temperature

Ekspertise

Temperatur og analyse ved varmebehandling

Be om tilbud

Oversikt

ALNAT Audit - Temperature


Vårt tilbud

ALNAT Audit Temperature omfatter forebyggende vedlikehold av temperaturprofilen på utstyr som brukes for varmebehandling, og som ikke er eid av Air Liquide.


Relevant utstyr

Ovner til varmebehandling; som batch- og kontinuerlige ovner.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Analyse

Ekspertise

Overlat analyse til oss og dere er garantert periodisk dokumentasjon av deres gasskvalitet

Be om tilbud

Oversikt

Analyse


Vårt tilbud

På spesifiserte områder i deres rørsystem, periodisk eller på forespørsel utføres analyser på spesifiserte gassprodukt. Analyser på spesifiserte gassprodukter utføres på Air Liquides laboratorium gjennom flaskeprøver, periodisk eller ved forespørsel.


Relevant utstyr


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

GAS Audit

Ekspertise

Revisjon av deres bedrift med mål om å effektivisere gassforbruket

Be om tilbud

Oversikt

GAS Audit


Vårt tilbud

Air Liquide har omfattende erfaring med gasshåndtering og gassprosesser. Med tjenesten GAS AUDIT vil dere få en visuell revisjon av gjeldende logistikksituasjon på deres gassdistribusjonsnettverk og gassutstyr. Målet er å kartlegge dagens situasjon og deretter foreslå mulige forbedringer i form av kostnadsbesparelser, bedre miljø, kvalitet og sikkerhet. Revisjon er gjort i samarbeid med kollegaer fra deres bedrift.


Relevant utstyr

Industrielt gassutstyr, tilknyttet gassdistribusjonsnettverk og gasser.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Sikkerhetsopplæring

Ekspertise

Tilrettelegge for kompetanseheving

Be om tilbud

Oversikt

Sikkerhetsopplæring


Vårt tilbud

Vi tilbyr deres medarbeidere en kunnskaps- og ferdighetstilpasset SIKKERHETSOPPLÆRING for å bidra til å forebygge risiko forbundet med gassbruk.


Relevant utstyr


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


 
Behandler, vennligst vent...