Levering

Leveringsovervåking

Ved hjelp av et datastyrt fjernovervåkingssystem, Teleflo, kan Air Liquide fjernovervåke tanknivået eller flasketrykket hos kunden via telenettet. Når tanknivået eller flasketrykket har sunket til et bestemt nivå, leveres gassen automatisk – uten at kunden trenger overvåke eller bestille.

Spesiallevering

Det finnes flere alternativer til tradisjonell gasslevering. Med utgangspunkt i kundens virksomhet utvikler Air Liquide skreddersydde løsninger for leveringssystem og -rutiner. Ved behov kan vi også tilby akuttleveringer. 

many alternatives to traditional gas deliveries. Based on your business, Air Liquide can develop custom solutions for delivery systems and routines. We can also offer emergency deliveries when necessary.

Fakta

Tjenester

Autosupply Flasker

Leveringstjenester

Løsning for forsyning og håndtering av gass

Be om tilbud

Oversikt

Autosupply Flasker


Vårt tilbud

Med AUTOSUPPLY, vil Air Liquide ta hånd om en komplett kontroll av din gassflaske ved hjelp av fjernovervåkning.


Relevant utstyr

Gassdistribusjonsutstyr utstyr slik som Kunde-eid flaskefordeler.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Flasketilkobling

Leveringstjenester

Løsning for forsyning og håndtering av flaskegasser

Be om tilbud

Oversikt

Flasketilkobling


Vårt tilbud

Med tjenesten FLASKETILKOBLING vil AirLiquides sjåfør koble hver flaske til fordeler når produktene blir levert.


Relevant utstyr

Gassdistribusjonsutstyr som flaskefordeler.


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Flaskehåndtering

Leveringstjenester

Løsning for forsyning og håndtering av flaskegasser

Be om tilbud

Oversikt

Flaskehåndtering


Vårt tilbud

Med valget UTVIDETE LEVERINGSTJENESTER drar dere nytte av full leveringsservice når logistikkravene går over vanlig leveringsservice. FLASKEHÅNDTERING er en del av UTVIDETE LEVERINGSTJENESTER. Air Liquides sjåfør leverer flaskene på leveringsstedet, og erstatter de tomme flaskene.


Relevant utstyr


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


Fakta

Tjenester

Levering til forbruksted

Leveringstjenester

Løsning for forsyning og håndtering av gass

Be om tilbud

Oversikt

Levering til forbruksted


Vårt tilbud

Med servicen UTVIDET LEVERINGSSTJENESTE drar dere nytte av Servicen LEVERING TIL FORBRUKSSTEDET, som er en del av UTVIDET LEVERING, inntreffer når flaskene er levert i følge kundens krav, fra lastepunktet til forbruksstedet eller oppbevaringsstedet for gassen.


Relevant utstyr


Generell informason

Løsningene kan bestilles standardisert eller skreddersydde til ditt behov.


 
Behandler, vennligst vent...