Fakta

Gass

ARCAL 1

ARCAL (Sveising & skjæring)

Ar ≥ 99.998 %

Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 1

Ar ≥ 99.998 %

Ar


Bruksområder (detaljert)

TIG-sveising av alle materialer
MIG-sveising av aluminium- og kobberlegeringer
Bakgass for alle materialer
Plasma- og beskyttelsesgass i plasmaprosesser
Beskyttelsesgass for pilotbuen ved plasmaskjæring


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-I1-Ar


Fakta

Gass

ARCAL 10

ARCAL (Sveising & skjæring)

H2 2,4% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 10

H2 2,4% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

TIG- og plasmasveising av austenitiske rustfaste stål
TIG- lodding av galvaniserte stål
TIG- orbitalsveising av austenitiske rustfaste stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-R1-ArH-2,4


Fakta

Gass

ARCAL 121

ARCAL (Sveising & skjæring)

CO2 1% ±0.2 %, He 18% ±1.8 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 121

CO2 1% ±0.2 %, He 18% ±1.8 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG-sveising av rustfaste stål med skjærpede krav
MAG-sveising av alle ELC-stål
(rustfaste stål med ekstra lavt kullstoffinnhold)
MAG-sveising av rustfaste stål til ulegerte og lavtlegerte stål
Flerstrengs-MAG-sveising av rustfaste stål
MAG-påleggsveising av eksembelvis Monel


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-M12-ArHeC-18/1


Fakta

Gass

ARCAL 124

ARCAL (Sveising & skjæring)

CO2 0.5% ±0.05 %, He 30% ±3 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 124

CO2 0.5% ±0.05 %, He 30% ±3 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG-sveising av rustfritt stål
MAG-sveising av nikkellegeringer
MAG-sveising av duplex rustfritt stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldene standarer for beskyttelsesgasser for sveising og skjæring med følgende betegnelse: EN ISO 14175-M12-ArHeC-30/0,5


Fakta

Gass

ARCAL 129

ARCAL (Sveising & skjæring)

N2 1,7% ±0.2 %, CO2 1,8% ±0.2 %, He 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 129

N2 1,7% ±0.2 %, CO2 1,8% ±0.2 %, He 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG-sveising av duplexe og superduplexe rustfaste stål
MAG-sveising av N2-legertee rustfaste stål
MAG-sveising av austenittiske rustfaste stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-Z-ArHeCN-5/1,8/1,7


Fakta

Gass

ARCAL 14

ARCAL (Sveising & skjæring)

O2 1% ±0.3 %, CO2 3% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 14

O2 1% ±0.3 %, CO2 3% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG-sveising av ulegerte og lavtlegerte stål
MAG-sveising av rustfaste stål til ulegerte og lavtlegerte stål
MAG-sveising av elektrolytforzinkede stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-ArCO-3/1


Fakta

Gass

ARCAL 15

ARCAL (Sveising & skjæring)

H2 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 15

H2 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

TIG- og plasmasveising av austenittiske rustfaste stål
TIG- og plasmasveising av nikkel og nikkellegeringer
Flerkatode TIG-sveising av rustfrie rør
Robotisert sveising av austenittiske rustfaste stål
Rotsidebeskyttelse av austenittiske rustfaste stål


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-R1-ArH-5


Fakta

Gass

ARCAL 23

ARCAL (Sveising & skjæring)

O2 4% ±0.5 %, CO2 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 23

O2 4% ±0.5 %, CO2 5% ±0.5 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MAG sveising av karbon stål med massiv tråd


Overholdelse

Produktet opfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser for sveising og skjæring med følgende betegnelser: ISO 14175-M23-ArCO-5/4


Fakta

Gass

ARCAL 32

ARCAL (Sveising & skjæring)

He 20% ±2 %

rest Ar

Miks

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Oversikt

ARCAL 32

He 20% ±2 %

rest Ar

Miks


Bruksområder (detaljert)

MIG-sveising av aluminium- og kobberlegeringer
TIG-sveising av alle materialer
TIG-sveising av hydrogenfølsomme materialer
Beskyttelsesgass til plasmasveising av aluminium


Overholdelse

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-I3-ArHe-20


 
Behandler, vennligst vent...