Laboratorium og analyser

Tekniske nyvinninger, mer avansert produksjon og ikke minst skjerpede miljøkrav gjør at kravet til kvalitet blir stadig høyere innenfor forskning og industri. Vi utvikler derfor produktene og konseptene våre kontinuerlig for å dekke behovet for høyrene gasser, gassblandinger, distribusjonsutstyr, installasjoner og tjenester.

ALPHAGAZ, med fokus på dine resultater!

Mange høyrene gasser og gassblandinger brukes i forbindelse med analyse av råvarer, jord, vann, luft og røykgasser. Vi har lansert en produktserie, ALPHAGAZTM, som gjør det enklere å sikre pålitelige og reproduserbare analyser. Det vesentlige i vårt arbeid er at du som kunde oppnår ønsket resultat. Derfor tilbyr vi Alphagaz-produkter som er utviklet for akkurat din analyse.

Høyrene gasser og gassblandinger

Med et hundretall rene gasser og svært mange standardiserte og kundespesifikke gassblandinger dekker Air Liquide alle tenkelige bruksområder som finnes for gass og gassblandinger i dag. Det store utvalget gir dessuten en rekke muligheter for å skape helt nye prosesser og bruksområder. Med moderne teknologi er det mulig å fremstille gasser med en renhet på opptil N70, noe som tilsvarer 99,99999 prosents renhet. Gassblandingene kan om ønskelig fremstilles av opptil 50 komponenter, med innhold fra 50 prosent og ned til noen milliondeler.

Fakta

Gass

ALPHAGAZ 1 ACETYLEN

ALPHAGAZ (Specialgasser)

C2H2 ≥ 99.6 %

C2H2

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål

Oversikt

ALPHAGAZ 1 ACETYLEN

C2H2 ≥ 99.6 %

C2H2


Bruksområder (detaljert)

Gass til flammedetektorer (AAS)


Overholdelse

(*) Maksimalt fylletrykk: 19 bar ved 15°C
Stabilitet: 60 mndr.


Fakta

Gass

ALPHAGAZ 1 LUFT

ALPHAGAZ (Specialgasser)

O2 20% ±1 %

rest N2

Miks

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 1 er utviklet til analyse fra % til ppm

Oversikt

ALPHAGAZ 1 LUFT

O2 20% ±1 %

rest N2

Miks


Bruksområder (detaljert)

Gass til flammedetektorer (AAS, CLD, FID, THC…)
Instrumentgass (LCMS, NMR, TGA, TOC…)
Spylegass (UV, FTIR…)
Nullgass (GC-FID, FTIR…)


Overholdelse

Minimum totalrenhet: N2 + O2 ≥ 99,999%
Stabilitet: 60 mndr.


Fakta

Gass

ALPHAGAZ 1 ARGON

ALPHAGAZ (Specialgasser)

Ar ≥ 99.999 %

Ar

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 1 er utviklet til analyse fra % til ppm

Oversikt

ALPHAGAZ 1 ARGON

Ar ≥ 99.999 %

Ar


Bruksområder (detaljert)

Bæregass (GC)
Instrumentgass (plasma for ICP, inert gass for AAS)
Spylegass og nullgass


Overholdelse

Produktet anbefales til analyser fra % to ppm
Stabilitet: 60 mndr.


Fakta

Gass

ALPHAGAZ 1 HELIUM

ALPHAGAZ (Specialgasser)

He ≥ 99.999 %

He

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 1 er utviklet til analyse fra % til ppm

Oversikt

ALPHAGAZ 1 HELIUM

He ≥ 99.999 %

He


Bruksområder (detaljert)

Bæregass
Instrumentgass
Spylegass
Nullgass


Overholdelse

Produktet anbefales til analyser fra % til ppm
Stabilitet: 60 mndr


Fakta

Gass

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN

ALPHAGAZ (Specialgasser)

H2 ≥ 99.999 %

H2

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 1 er utviklet til analyse fra % til ppm

Oversikt

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN

H2 ≥ 99.999 %

H2


Bruksområder (detaljert)

Bæregass
Instrumentgass


Overholdelse

Produktet anbefales til analyser fra % til ppm
Stabilitet: 60 mndr


Fakta

Gass

ALPHAGAZ 1 NITROGEN

ALPHAGAZ (Specialgasser)

N2 ≥ 99.999 %

N2

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 1 er utviklet til analyse fra % til ppm

Oversikt

ALPHAGAZ 1 NITROGEN

N2 ≥ 99.999 %

N2


Bruksområder (detaljert)

Bæregass (GC)
Instrumentgass (LCMS…)
Spylegass og nullgass
Kryogen væske (flytende N2)


Overholdelse

Produktet anbefales til analyser fra % til ppm
Stabilitet: 60 mndr


Fakta

Gass

ALPHAGAZ 1 OKSYGEN

ALPHAGAZ (Specialgasser)

O2 ≥ 99.995 %

O2

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 1 er utviklet til analyse fra % til ppm

Oversikt

ALPHAGAZ 1 OKSYGEN

O2 ≥ 99.995 %

O2


Bruksområder (detaljert)

Instrumentgass


Overholdelse

Produktet anbefales til analyser fra % til ppm
Stabilitet: 60 mndr


Fakta

Gass

ALPHAGAZ 2 LUFT

ALPHAGAZ (Specialgasser)

O2 20.9% ±0.2 %

rest N2

Miks

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 2 er utviklet til analyse fra ppm til ppb

Oversikt

ALPHAGAZ 2 LUFT

O2 20.9% ±0.2 %

rest N2

Miks


Bruksområder (detaljert)

Gass til flammedetektorer (FID, FPD, THC, CLD…)
Instrumentgass (TGA, TOC…)
Nullgass (GC-FID, FTIR…)


Overholdelse

(*) 10 ppb = deteksjonsgrense
Produktet anbefales til miljøanalyser
Minimum totalrenhet: N2 + O2 ≥ 99,9999%
Stabilitet: 60 mndr.


Fakta

Gass

ALPHAGAZ 2 ARGON

ALPHAGAZ (Specialgasser)

Ar ≥ 99.9999 %

Ar

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 2 er utviklet til analyse fra ppm til ppb

Oversikt

ALPHAGAZ 2 ARGON

Ar ≥ 99.9999 %

Ar


Bruksområder (detaljert)

Bæregass
Instrumentgass
Spylegass og nullgass


Overholdelse

Produktet anbefales til analyser fra ppm til ppb
Stabilitet: 60 mndr.


 
Behandler, vennligst vent...