Miljø og vann

Air Liquide tilbyr produkter og tjenester for alternative metoder, som kan hjelpe kundene med å optimere prosessteknikkene innenfor deres virksomhetsområde.

Oksygen, nitrogen, karbondioksid og ozon kan brukes til prosessoptimering med sikte på bedre økonomi og effektivitet.

 • Vi hjelper deg å finne nye alternative løsninger innenfor ditt virksomhetsområde.
 • Vi sørger for at vår egen virksomhet drives så miljøvennlig som mulig.

Vannbehandling med gass

Behandling av prosessvann, sigevann, drikkevann, flaskevann, avløpsvann, svømmehallvann med mer, i likhet med behandling av sjøvann og sjørestaurering.

Prosessvann

Ozonbehandling

 • Muliggjør resirkulering av vann
 • Hindrer bakterievekst og slamdannelse i resirkuleringssystemer
 • Reduserer behovet for spevann
 • Reduserer COD
 • Reduserer farge
 • Reduserer lukt

Oksygentilførsel

 • Forebygger anaerobe reaksjoner i systemet

Karbondioksidtilførsel

 • Justerer og stabiliserer pH-verdien
 • Produserer bikarbonater

Sigevann

Ozonbehandling

 • Reduserer CODCr
 • Oksiderer toksiske forurensninger
 • Forbedrer betingelsene for mikroorganismer ved etterfølgende biologisk behandling
 • Reduserer høye fargetall

Drikkevann

Karbondioksidtilførsel

 • Reduserer korrosjon i ledningsnettet
 • Reduserer problemer med misfarget vann
 • Stabiliserer pH-verdien 

Ozonbehandling

 • Minsker klorforbruket
 • Reduserer dannelsen av klorforbindelser som AOX og THM ved klorering
 • Reduserer CODMn
 • Eliminerer lukt og smak
 • Reduserer høye fargetall
 • Oksiderer jern og mangan

Flaskevann

Ozonbehandling

 • Øker holdbarheten og reduserer bakterieveksten i flaskene

Avløpsvann

Karbondioksidtilførsel

 • Justerer pH-verdien uten å risikere for lave verdier ved eventuell overdosering

Oksygentilførsel

 • Øker kapasiteten i biotrinn
 • Reduserer luktproblemer i f.eks. oppbevaringstanker
 • Eliminerer dannelse av hydrogensulfid i trykkavløpssystem

Svømmehaller m.m.

Karbondioksidtilførsel

 • Justerer pH-verdien effektivt og sikkert

Sjøvann-/sjørestaurering

Oksygentilførsel

 • Tilfører oksygen til oksygenfattige sjøer

Miljøvern med gass

Gass, luft- og røykgassanalyser, kalibreringsgasser, optimert forbrenning, gjenvinning/inertering av løsemidler, avfallsgjenvinning, behandling av avfall og jord

Gass, luft- og røykgassanalyser

Metodene brukes til å bestemme luftens kvalitet, overvåke utslipp eller lokalisere forurensningskilde. Air Liquide stiller gass, utstyr og teknisk kompetanse til rådighet.

Kalibreringsgasser

Høyrene gasser fra Air Liquide brukes til å kalibrere analyseinstrumenter og til å fastslå avgassverdier og luftforurensning.

Optimert forbrenning

Ved å øke tilførselen av oksygen ved forbrenning kan man redusere varmetap, senke energiforbruk og redusere utslipp av nitrøse gasser og røykgasser.

Gjenvinning/inertering av løsemidler

Ved hjelp av flytende nitrogen kan organiske løsemidler kondenseres, slik at det blir mindre utslipp til miljøet. Ved hjelp av en beskyttende "pute" av nitrogen i tanker med lett oksiderende og/eller flyktige kjemikalier kan uønskede kjemiske reaksjoner forhindres.

Gjenvinning av avfall

Kryomaling (maling ved lave temperaturer) med flytende nitrogen er en effektiv metode for å separere ulike materialer. Et eksempel på dette er gjenvinning av gummi fra bildekk.

Behandling av avfall og jord

 • Avfallsforbrenning med kontrollert oksygentilførsel øker anleggskapasiteten og optimerer virkningsgraden.
 • Oksidering av forurensede jordlag med ozon. 

Fakta

Gass

ACETYLEN

STANDARD (Industriell)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide produserer og leverer acetylen i Europa med høyeste sikkerhetsnivå i leveringsformer som tilpasses kundenes behov i trykkflasker eller i batterier

Fakta

Gass

ALIGAL 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 12

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 20% ±2 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 13

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 30% ±3 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 15

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 50% ±5 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 3

ALIGAL (Levnedsmidler)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL DRINK 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL DRINK 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

 
Behandler, vennligst vent...