Papir og masse

Air Liquide tilbyr en rekke ulike løsninger, tjenester og gasser som kan senke driftskostnadene samtidig som miljøet skånes. Vi kan bistå med alt fra oksygendelignifisering til ozonbleking.

Vi er den samarbeidspartneren du trenger, uansett om det gjelder utvikling av nye løsninger for effektive og sikre «on-site»-anlegg for produksjon av ozon (O3) eller forbedring av funksjonsdyktighet på en maskin som produserer papir ved hjelp av karbondioksid (CO2).
Vi leverer oksygen (O2) og produserer ozon til celluloseindustrien for å redusere behovet for miljøbelastende klor og klorforurensning ved bleking av papirmasse.
Oksygenet leveres enten med tankbil eller produseres på stedet med en spesiell VSA- eller EOX-teknikk som er utviklet av Air Liquide. Ozonet produseres hos kunden ved hjelp av ozongeneratorer.

Massebleking

Massebleking er et godt eksempel på hvordan Air Liquide ved hjelp av gass og kreative teknologiløsninger har utviklet metoder som forbedrer produksjonsresultatene og øker kapasiteten hos kunden, samtidig som det gir mindre miljøbelastning.
Air Liquide har blant annet utviklet et mer miljøvennlig alternativ til vanlig klorbleking av papirmasse. Ved bruk av oksygen og ozon i blekeprosessen kan behovet for miljøbelastende klorforurensning elimineres helt.

Air Liquide har en rekke ulike løsninger innenfor følgende områder:

Massefremstilling

 • Brunmassevask (BSW)
 • Fremstilling av polysulfidmasse
 • pH-justering

Massebleking

 • O2-delignifisering
 • EO/EOP/PO-trinn
 • O3-bleking

Gjenvinningsprosesser

 • Hvitlutoksidering
 • Svartlutoksidering
 • Talloljefremstilling
 • Mesaovnboosting
 • Boosting av sodapannen

Papir- og kartongproduksjon

 • CO2 for pH-justering
 • Forbedring av papirmaskinens funksjonsdyktighet ved hjelp av CO2
 • PCC-fremstilling
 • UV-curing 

Biodrivstoff og bioprodukter

 • Inerteringsløsninger
 • CO2 for lignoboost

Fakta

Gass

ACETYLEN

STANDARD (Industriell)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide produserer og leverer acetylen i Europa med høyeste sikkerhetsnivå i leveringsformer som tilpasses kundenes behov i trykkflasker eller i batterier

Fakta

Gass

ALIGAL 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 12

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 20% ±2 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 13

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 30% ±3 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 15

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 50% ±5 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 3

ALIGAL (Levnedsmidler)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL DRINK 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL DRINK 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

 
Behandler, vennligst vent...