Gass til næringsmidler

Gassene som blir mest brukt i næringsmiddelindustrien, er nitrogen og karbondioksid. Disse gassene finnes naturlig i luften vi puster inn. Innholdet av karbondioksid i luften er ca. 0,03 %, og nitrogen utgjør den største delen med ca. 80 %.

Høy og jevn kvalitet er et absolutt krav ved produksjon av næringsmidler, og her spiller gassteknologien fra Air Liquide en sentral rolle. Air Liquide tilbyr produktserien Aligal – gasser spesielt tilpasset dagens krav til næringsmiddelproduksjon med tanke på bl.a. sporbarhet og HACCP.

  • Ved å kjøle eller hurtigfryse næringsmidler ved hjelp av karbondioksid eller flytende nitrogen kan vekst av skadelige organismer enkelt holdes i sjakk gjennom hele produksjonen, fra råvare til ferdigpakket produkt.
  • Ved å pakke næringsmidler i en modifisert atmosfære kan kvaliteten bevares og holdbarheten forbedres på en naturlig måte, helt frem til forbrukeren.
  • Bryggeriindustrien bruker store mengder karbondioksid for å tilsette kullsyre i (karbonisere) ulike drikkevarer. 

Nitrogen og karbondioksid brukes til å kjøle eller fryse næringsmidler i produksjonen og til å holde kjølekjeden intakt under transport.

Pakking

Pakking i modifisert atmosfære sammen med riktig emballasje og ubrutt kjølekjede gir i dag mange næringsmidler forlenget holdbarhet. Rene gasser eller ulike typer blandinger kan hemme både bakterievekst og andre kvalitetsforstyrrende prosesser.

Karbondioksid

Karbondioksid er lettløselig i vann, noe som innebærer at gassen løser seg i næringsmiddelets vannfase. Enkelte produkter pakkes i 100 % karbondioksid, f.eks. hardost, og pakningen kan derfor krympe sammen og nesten se ut som den er vakuumpakket. Karbondioksid har antibakteriell virkning. Gassblandinger bør derfor bestå av over 20 % karbondioksid for at bakterieveksten skal begrenses.

Nitrogen

Nitrogen er en inertgass, det vil si at den ikke reagerer med andre stoffer. Med nitrogen i pakningen forhindres forskjellige oksideringsprosesser, og veksten av aerobe (oksygenkrevende) bakterier minskes.

Oksygen

Oksygen brukes i prinsippet kun til to ulike næringsmidler: grønnsaker og rødt kjøtt. Til grønnsaker brukes oksygen for at de skal fortsette å "puste" i pakningen. En typisk gassblanding for grønnsaker inneholder 5 % oksygen og 5 % karbondioksid, mens resten er inertgass. Til kjøtt brukes oksygen for å bevare den røde fargen. Kjøtt som ikke får tilstrekkelig oksygen, blir brunt. En typisk blanding til kjøtt er 80 % oksygen og 20 % karbondioksid.

Argon

Argon er i likhet med nitrogen en inertgass. Det har vist seg at argon har enkelte positive egenskaper sammenlignet med nitrogen. Kvaliteten på produktene, f.eks. vin og salat, blir høyere ved bruk av argon i stedet for nitrogen.

Pakking i ALIGAL-modifisert atmosfære

ALIGAL er en serie pakkegasser for næringsmiddelproduksjon, som er spesielt utviklet for å bevare kvaliteten og ferskheten til næringsmidler. Samtlige næringsmidler eller prosesser har sin egen ALIGAL-løsning som omfatter gass, teknologi og tjenester. Produksjon og distribusjon av gassene gjøres naturligvis under nøye kontroll.

En totalløsning med ALIGAL kan omfatte følgende:

  • anbefaling om ideell atmosfære og produksjonsutstyr for aktuelt produkt
  • råd om bruk av utstyr, valg av emballasje og hygiene
  • opplæring av personell som skal bruke atmosfæren

Følgende oversikt viser vanlige bruksområder for ulike pakkegasser i ALIGAL TM-sortimentet.

Karbonisering og andre løsninger for drikkevarer

Bryggeriindustrien bruker store mengder karbondioksid for å tilsette kullsyre i (karbonisere) ulike drikkevarer. Karbondioksid brukes også til å spyle tanker rene for luft. Under følger en kort beskrivelse av Air Liquides viktigste løsninger for drikkevarer:

Kullsyredrikker og øl

Karbondioksid brukes som kullsyre i øl og andre drikkevarer. Karbondioksid er lettløselig i vann. Løseligheten er avhengig av trykk og temperatur: Jo høyere trykk og lavere temperatur, dess høyere løselighet. Det som er særlig viktig for bryggeriindustrien, er at kvaliteten på gassen er høy. Selv små forurensninger i gassen kan påvirke smaken til drikkevarene. Air Liquide garanterer pålitelige gassleveranser av høy kvalitet.

Kullsyrefrie drikkevarer

Nitrogen kan brukes i mange forskjellige prosesser for å bevare kvaliteten på kullsyrefrie drikkevarer, som for eksempel fruktjus eller melkedrikker. Det krever hovedsakelig deoksidering og inertering.

Drikkevarer i restauranter og barer

Karbondioksid og nitrogen brukes ofte i trykksystemer for drikkevarer som tappes fra kran, for eksempel leskedrikker i hurtigmatrestauranter og fatøl i barer. Les mer om Rembo (last ned).

Vin

Air Liquide-konsernet har utviklet spesialutstyr og prosesser som respekterer tradisjonene for fremstilling av vin og kvaliteten på det endelige produktet.

Kjøling, frysing og temperaturkontroll

Kjøling eller frysing med gass innebærer en rask temperatursenkning i produktet, noe som garanterer høy produktkvalitet. Kjøling/frysing kan gjøres partivis i fryseskap eller kontinuerlig i frysetunneler. Den flytende gassen kan også tilsettes i eksisterende utstyr, f.eks. ulike blandere eller kverner.

Kjøling av næringsmidler

Kvaliteten på næringsmidler under produksjon og transport sikres best ved å ha god kontroll over kjølingen. Air Liquide har utviklet utstyr for kjøling og hurtigfrysing som bruker flytende nitrogen (–196 °C) eller tørris (–78 °C). Disse naturlige og miljøvennlige produktene gjør det mulig å hurtigkjøle og -fryse næringsmidler.

Hurtigfrysing og kjøling i frysetunneler

Frysetunnelene Zip Freeze og Himalaya håndterer de fleste typer næringsmidler. De er kompakte og enkle å installere og vedlikeholde. De tilbyr svært fleksibel kjøling og hurtigfrysing av næringsmidler ettersom de opererer innenfor et stort temperaturområde (fra +5 °C til –130 °C) og er enkle å justere.

Frysetunnelen Crust Flow V er utviklet for å oppfylle spesifikke krav til hurtigfrysing. Crust Flow V kan hurtigfryse små produkter stykkevis, som for eksempel bacon i terninger og revet ost. Crust Flow P kan gjøre skjøre, myke eller klebrige produkter, for eksempel iskrem, harde.

Temperaturkontroll under maling, elting, hakking og andre prosesser

For å forhindre at næringsmiddelprodukter varmes opp under maling, hakking eller blanding kan Air Liquide tilby et kjølesystem med innsprøytnings- og reguleringsutstyr på eksisterende næringsmiddelutstyr.

Kontrollert temperatur under transport

Tørris kan sørge for at kjølekjeden ikke blir brutt under transport av ferske eller hurtigfryste produkter. Carbofresh-systemet legger til rette for at hurtigfryste produkter ved –18 °C, ferske produkter ved +4 °C og andre produkter ved romtemperatur kan transporteres samtidig, uten at det krever et komplisert kjølesystem.

Flytende nitrogen

Flytende nitrogen er en fargeløs væske med et svært lavt kokepunkt, –196 °C. Gassen brukes i fryseskap og -tunneler. Gassen kan enkelt sprayes via dyser eller munnstykker og egner seg derfor godt til punktvis kjøling eller frysing i eksisterende utstyr, for eksempel kverner eller vekter.

Flytende karbondioksid

Når flytende karbondioksid ekspanderer mot atmosfæretrykk, går den over i snø eller tørris. Tørrisen har en temperatur på –78 °C. Gassen brukes i fryseskap og -tunneler. Et annet vanlig bruksområde for karbondioksid er ved temperatursikring under transport. Karbondioksid sublimerer, det vil si at det går rett fra fast form til gassform, i motsetning til vanlig is som smelter, det vil si fra fast til flytende form.

Fakta

Gass

ACETYLEN

STANDARD (Industriell)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide produserer og leverer acetylen i Europa med høyeste sikkerhetsnivå i leveringsformer som tilpasses kundenes behov i trykkflasker eller i batterier

Fakta

Gass

ALIGAL 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 12

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 20% ±2 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 13

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 30% ±3 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 15

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 50% ±5 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 3

ALIGAL (Levnedsmidler)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL DRINK 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL DRINK 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

 
Behandler, vennligst vent...