Metallurgi og varmebehandling

Gass, teknologi og tjenester til stål- og jernindustrien

Helt siden det ble mulig å produsere oksygen i industriell sammenheng på begynnelsen av 1900-tallet, har Air Liquide samarbeidet tett med metallurgiindustrien, og særlig med selskaper innenfor stålproduksjon. Siden har stål- og jernindustrien vært i konstant utvikling, og store forandringer har skjedd, blant annet følgende:

  • hurtig økende produktivitet
  • store tekniske innovasjoner
  • nye metaller med nye egenskaper
  • ekspanderende markeder
  • økt behov for å redusere forurensende utslipp
  • stadig større behov for å gjenvinne metaller

Disse forandringene har skapt enorme behov for oksygen, hydrogen og andre gasser. Stålindustrien er en av de største forbrukerne av industrigasser.

Din partner når du trenger industrigass

Air Liquide Norway AS inngår i et konsern som er verdensledende når det gjelder produksjon av gasser til metallurgisk industri. Det innebærer at vi kan tilby kundene en rekke ulike fremstillingsmåter for å dekke behovene innenfor dette virksomhetsområdet – luftgassfabrikker, membranteknologi samt ulike renheter på gassene. Vi har i lang tid arbeidet tett med kundene i denne industrien og kan derfor tilby et komplett utvalg av gassløsninger, teknisk støtte og tjenester. Målet har alltid vært å effektivisere kundenes prosesser og øke kvaliteten på produktene, samtidig som vi bidrar til å beskytte miljøet. Vi har ikke bare utviklet gassløsninger til alle markedssegmenter, vi har også, ved hjelp av gassproduksjon på stedet, klart å redusere kundenes gasskostnader.

Innovativ pioner

Air Liquide-konsernet driver forskning innenfor industrigassproduksjon, -distribusjon og -bruk for metallurgisk industri. I 1960 utviklet to av konsernets ingeniører en ny lanse for innsprøytning av ren oksygen i smeltet metall. Denne nytenkningen førte til mange nye produksjonsprosesser, og utviklingen pågår hele tiden. Air Liquide har forskningssenter i Europa, USA og Japan som alle forsker på bruk av gass i industrien. Denne kunnskapen og kompetansen har vi som norsk datterselskap stor nytte av i vårt samarbeid med kundene på det norske markedet.

Fakta

Gass

ACETYLEN

STANDARD (Industriell)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide produserer og leverer acetylen i Europa med høyeste sikkerhetsnivå i leveringsformer som tilpasses kundenes behov i trykkflasker eller i batterier

Fakta

Gass

ALIGAL 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 12

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 20% ±2 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 13

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 30% ±3 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 15

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 50% ±5 %

rest N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL 3

ALIGAL (Levnedsmidler)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL DRINK 1

ALIGAL (Levnedsmidler)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Fakta

Gass

ALIGAL DRINK 2

ALIGAL (Levnedsmidler)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

 
Behandler, vennligst vent...