PHARGALIS™ 3 FLYTENDE |

PHARGALIS™ 3 FLYTENDE |

REF. I1127RG

O2 ≥ 99,5 %

Flasketype: Flytende
Størrelse: -

Mer om PHARGALIS™ 3 FLYTENDE | REF. I1127RG

PHARGALIS ™: Air Liquides globale løsning for farmasøytisk industri

Størrelse

-

Molekylvekt

32 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

1,10 (luft=1)
1,10 (vann=1)

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm-w)

H2O ≤ 67
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

Ytterligere informasjon

Dette produktet er tilpasset den nyeste utgaven av farmakopen for oxygen (Ph-EU, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produsert, kontrollert og distribuert i samsvar med god produksjon praksis (GMP) og god distribusjon praksis (GDP) for farmasøytiske exipients.
(Referanse: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

conformity

36 måneder

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Unngå oksygenrik atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikasjon: Oksiderende, forsterker forbrenning, kan reagere voldsomt med brennbare stoffer

 • Ekplosjonsområde: oxidant


 • transportation

 • Transportinformasjon: Kjølt gasser

 • Faktisk varenavn: Oksygen, kjølt, flytende

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 3 O

 • ADR

PHARGALIS™ 3 FLYTENDE

Mer om PHARGALIS™ 3 FLYTENDE

PHARGALIS ™: Air Liquides globale løsning for farmasøytisk industri