PHARGALIS™ 1 FLYTENDE |

PHARGALIS™ 1 FLYTENDE |

REF. I4120RG

N2 ≥ 99,5 %

Flasketype: Flytende
Størrelse: -

Mer om PHARGALIS™ 1 FLYTENDE | REF. I4120RG

PHARGALIS ™: Air Liquides globale løsning for farmasøytisk industri

Størrelse

-

Molekylvekt

28.01 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

0,97 (luft=1)
0,80 (vann=1)

N° CAS

7727-37-9

Andre komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 67
O2 ≤ 5
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

Ytterligere informasjon

Dette produktet er tilpasset den nyeste utgaven av farmakopen for nitrogen (Ph-EU, Ph-EU low oxygen, USP-NF og JP-Ph).
Produktet er produsert, kontrollert og distribuert i samsvar med god produksjon praksis (GMP) og god distribusjon praksis (GDP) for farmasøytiske exipients.
(Referanse: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

conformity

36 måneder

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Kvelning i høye konsentrasjoner; frossen flytende gass kan føre til frostskader

 • Ekplosjonsområde: ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Kjølt gasser

 • Faktisk varenavn: Nitrogen, kjølt, flytende

 • UN-nummer: 1977

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 3A

 • ADR

PHARGALIS™ 1 FLYTENDE

Mer om PHARGALIS™ 1 FLYTENDE

PHARGALIS ™: Air Liquides globale løsning for farmasøytisk industri