NOXAL™ 7 FLASKE L50 |

NOXAL™ 7 FLASKE L50 |

REF. I3310L50R2A001

Ar + H2 35 % ±3.5%

Flasketype: Flaske
Størrelse: L50
Trykk:200 bar
Innhold: 10,50 m³

Mer om NOXAL™ 7 FLASKE L50 | REF. I3310L50R2A001

NOXAL 7 - skjæregass til plasmaskjæring

Trykk

200 bar

Størrelse

L50

Innhold

10,50 m³

Molekylvekt

Mix

Tetthet, gass

Lettere enn luft

Soupap Connexion

Flasker: W 21.8 x 1/14", venstre, utvendig gjenger, DIN 1

Sammensetning (%-vol)

Ar + H2 35 % ±3.5%

Andre komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 10
O2 ≤ 10

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyler kravene i gjeldende standarder for beskyttelsesgasser for sveising og skjæring med følgende betegnelser: ISO 14175-R2-ArH-35

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

  • safety

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå røyking i forbindelse med håndtering av produktet.

  • Fareidentifikasjon: Ekstremt brennbar gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere


  • transportation

  • Transportinformasjon: Komprimerte gasser

  • Faktisk varenavn: Komprimert gass, brennbart, N.O.S. (Hydrogen, Argon)

  • UN-nummer: 1954

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikasjonskode: 1F

  • ADR

NOXAL™ 7

Mer om NOXAL™ 7

NOXAL 7 - skjæregass til plasmaskjæring