LASAL™ P61 FLASKE L50 |

LASAL™ P61 FLASKE L50 |

REF. I6620L50R2A001

He + CO2 1,7 % ±0,2 % + N2 23,4 % ±1 %

Flasketype: Flaske
Størrelse: L50
Trykk:200 bar
Innhold: 9.70 m³

Mer om LASAL™ P61 FLASKE L50 | REF. I6620L50R2A001

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner

Trykk

200 bar

Størrelse

L50

Innhold

9.70 m³

Tetthet, gass

Lettere enn luft

Soupap Connexion

Flasker: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 10

Sammensetning (%-vol)

He + CO2 1,7 % ±0,2 %
N2 23,4 % ±1 %

Andre komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere under effekten av varme. Kvelning i høye konsentrasjoner.

 • Ekplosjonsområde: ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Komprimerte gasser

 • Faktisk varenavn: Komprimert gass, N.O.S.

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 1A

 • ADR

LASAL™ P61

Mer om LASAL™ P61

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner