LASAL™ 83 FLASKE L50 |

LASAL™ 83 FLASKE L50 |

REF. I6680L50R2A001

N2 + CO2 5% ±0,25 % + He 40 % ±2 %

Flasketype: Flaske
Størrelse: L50
Trykk:200 bar
Innhold: 10,1 m³

Mer om LASAL™ 83 FLASKE L50 | REF. I6680L50R2A001

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner

Pressure

200 bar

Størrelse

L50

Innhold

10,1 m³

Relative Gas Density

Lettere enn luft

Soupap Connexion

Flasker: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 10

Blanding ( %-vol abs)

N2 + CO2 5% ±0,25 %
He 40 % ±2 %

Andre komponenter

H2O (5 bar) ≤ 5
CnHm ≤ 1

Lukt

Luktfri

farge

fargeløs

  • Transportinformasjon: Trykflasker med komprimert gas

  • Faktisk varenavn: Komprimert gass, N.O.S. (Helium, Nitrogen)

  • UN-nummer: 1956

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikasjonskode: 1A

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

  • Fareidentifikasjon: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere under effekten av varme. Kvelning i høye konsentrasjoner.

  • Ekplosjonsområde: ikke brennbar

  • ADR

LASAL™ 83

Mer om LASAL™ 83

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner