LASAL™ 2003 FLYTENDE |

LASAL™ 2003 FLYTENDE |

REF. I1150RG

O2 ≥ 99,95 %

Flasketype: Flytende
Størrelse: -

Mer om LASAL™ 2003 FLYTENDE | REF. I1150RG

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner

Størrelse

-

Molekylvekt

32 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

1,10 (luft=1)
1,10 (vann=1)

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm-w)

H2O ≤ 10
Ar ≤ 500

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Unngå oksygenrik atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikasjon: Oksiderende, forsterker forbrenning, kan reagere voldsomt med brennbare stoffer

 • Ekplosjonsområde: oxidant


 • transportation

 • Transportinformasjon: Kjølt gasser

 • Faktisk varenavn: Oksygen, kjølt, flytende

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 3 O

 • ADR

LASAL™ 2003 FLYTENDE

Mer om LASAL™ 2003 FLYTENDE

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner