LASAL™ 2001 FLYTENDE |

LASAL™ 2001 FLYTENDE |

REF. I4140RG

N2 ≥ 99,999 %

Flasketype: Flytende
Størrelse: -

Mer om LASAL™ 2001 FLYTENDE | REF. I4140RG

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner

Størrelse

-

Molekylvekt

28,01 g/mol

Relative Gas Density

0,8 (vann=1)

N° CAS

7727-37-9

Blanding ( %-vol abs)

N2 ≥ 99,999 %

Andre komponenter

H2O ≤ 5

Lukt

Luktfri

farge

fargeløs

  • Transportinformasjon: Kjølt gasser

  • Faktisk varenavn: Nitrogen, kjølt, flytende

  • UN-nummer: 1977

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikasjonskode: 3A

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

  • Fareidentifikasjon: Kvelning i høye konsentrasjoner

  • Ekplosjonsområde: ikke brennbar

  • ADR

LASAL™ 2001 LIQUID

Mer om LASAL™ 2001 LIQUID

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner