LASAL™ 2001 FLYTENDE |

LASAL™ 2001 FLYTENDE |

REF. I4140RG

N2 ≥ 99,999 %

Flasketype: Flytende
Størrelse: -

Mer om LASAL™ 2001 FLYTENDE | REF. I4140RG

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner

Størrelse

-

Molekylvekt

28,01 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

0,97 (luft=1)
0,80 (vann=1)

N° CAS

7727-37-9

Andre komponenter (ppm-w)

H2O ≤ 5

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Kvelning i høye konsentrasjoner

 • Ekplosjonsområde: ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Kjølt gasser

 • Faktisk varenavn: Nitrogen, kjølt, flytende

 • UN-nummer: 1977

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 3A

 • ADR

LASAL™ 2001 LIQUID

Mer om LASAL™ 2001 LIQUID

LASAL™ er Air Liquides gasser til laserapplikasjoner