HELIUM FLASKE 40L 200 BAR |

HELIUM FLASKE 40L 200 BAR |

REF. I6001L40R2A001

He ≥ 95,00 %

Flasketype: Flaske
Størrelse: 40L
Trykk:200 bar
Innhold: 7,40 m³

Mer om HELIUM FLASKE 40L 200 BAR | REF. I6001L40R2A001

Ledende på det Europeiske marked, takket være tilgang til forskjellige heliumkilder, tilbyr Air Liquide en pålitelig, stabil og sikker heliumforsyning i hele Europa

Trykk

200 bar

Størrelse

40L

Innhold

7,40 m³

Molekylvekt

4 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

0,14 (luft=1)
N/A (vann=1)

Soupap Connexion

Flasker: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 10

N° CAS

7440-59-7

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere under effekten av varme. Kvelning i høye konsentrasjoner.

 • Ekplosjonsområde: ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Trykflasker med komprimert gas

 • Faktisk varenavn: Helium, komprimert

 • UN-nummer: 1046

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 1A

 • ADR

HELIUM

Mer om HELIUM

Ledende på det Europeiske marked, takket være tilgang til forskjellige heliumkilder, tilbyr Air Liquide en pålitelig, stabil og sikker heliumforsyning i hele Europa