FORMIERGAS FLASKE ALTOP 50L 200 BAR |

FORMIERGAS FLASKE ALTOP 50L 200 BAR |

REF. I4760L50A2A001

N2 + H2 10 % ±1%

Flasketype: Flaske
Størrelse: 50L ALTOP
Trykk:200 bar
Innhold: 9,90 m³

Mer om FORMIERGAS FLASKE ALTOP 50L 200 BAR | REF. I4760L50A2A001

FORMIERGASS - beskyttelsesgass med reduserende virkning

Trykk

200 bar

Størrelse

50L ALTOP

Innhold

9,90 m³

Molekylvekt

Mix

Tetthet, gass

Lettere enn luft

Soupap Connexion

Flasker: W 21.8 x 1/14", venstre, utvendig gjenger, DIN 1
ALTOP: 3/8” RG utvendig venstre

Sammensetning (%-vol)

N2 + H2 10 % ±1%

Andre komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standarder for beskyttelsesgasser for sveising og skjæring med følgende betegnelser: ISO 14175-N5-NH-10

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Unngå røyking i forbindelse med håndtering av produktet og sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

 • Ekplosjonsområde: meget brannfarlig


 • transportation

 • Transportinformasjon: Komprimerte gasser

 • Faktisk varenavn: Komprimert gass, brennbart, N.O.S. (Hydrogen, Nitrogen)

 • UN-nummer: 1954

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 1F

 • ADR

FORMIERGAS

Mer om FORMIERGAS

FORMIERGASS - beskyttelsesgass med reduserende virkning