FLAMAL™ 29 FLASKE L78 -99 BAR |

FLAMAL™ 29 FLASKE L78 -99 BAR |

REF. I9025L78R0A001

C3H6 ≥ 94 %

Flasketype: Flaske
Størrelse: L79
Trykk:-99 bar
Innhold: 33 kg

Mer om FLAMAL™ 29 FLASKE L78 -99 BAR | REF. I9025L78R0A001

FLAMAL er Air Liquides gasser til brenngassapplikasjoner

Trykk

-99 bar

Størrelse

L79

Innhold

33 kg

Molekylvekt

42,08 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

1,50 (luft=1)
0,60 (vann=1)

Soupap Connexion

G 5/8" venstre, innvendig gjenger.

N° CAS

115-07-1

Andre komponenter (%)

1,3-Butadien ≤ 0,1 ppm mol
CnHm 4 - 6 % mol

Lukt

Nesten luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Unngå røyking i forbindelse med håndtering av produktet og sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Ekstremt brennbar gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere

 • Ekplosjonsområde: antennelige, brennbare


 • transportation

 • Transportinformasjon: Flytende gass

 • Faktisk varenavn: Propen

 • UN-nummer: 1077

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 2 F

 • ADR

FLAMAL™ 29

Mer om FLAMAL™ 29

FLAMAL er Air Liquides gasser til brenngassapplikasjoner