ARGON FLYTENDE |

ARGON FLYTENDE |

REF. I2100RG

Ar 99,99 %

Flasketype: Flytende

Mer om ARGON FLYTENDE | REF. I2100RG

Air Liquide fremstiller argon i hele Europa i leveringsformer etter hver kundes spesifikke behov: Flytende eller gassform i trykkflaske

Tetthet, gass
Tetthet flytende

1,38 (luft=1)
1,40 (vann=1)

N° CAS

7440-37-1

Andre komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40 ppm v/v

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Kan forårsage kvælning i høje koncentratione

 • Ekplosjonsområde: ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Kjølt gasser

 • Faktisk varenavn: Argon, kjølt, flytende

 • UN-nummer: 1951

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 3A

 • ADR

ARGON FLYTENDE

Mer om ARGON FLYTENDE

Air Liquide fremstiller argon i hele Europa i leveringsformer etter hver kundes spesifikke behov: Flytende eller gassform i trykkflaske