ARCAL™ SPEED BATTERI V12 |

ARCAL™ SPEED BATTERI V12 |

REF. I2561V12R2A001

Ar + CO2 8 % ±0,8 %

Flasketype: Batteri
Størrelse: V12
Trykk:200 bar
Innhold: 136.0 m³

Mer om ARCAL™ SPEED BATTERI V12 | REF. I2561V12R2A001

ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising
ARCAL™ Speed : Høy produktivitet

Pressure

200 bar

Størrelse

V12

Innhold

136.0 m³

Relative Gas Density

Tyngre enn luft

Soupap Connexion

Flasker: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 10
SMARTOP: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendige gjenger, DIN 10
ALTOP: Hurtigkobling Argon/argonmix

Blanding ( %-vol abs)

Ar + CO2 8 % ±0,8 %

Andre komponenter

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 50
N2 ≤ 200

Lukt

Luktfri

farge

fargeløs

  • Transportinformasjon: Trykflasker med komprimert gas

  • Faktisk varenavn: Komprimert gass, N.O.S. (Argon, Karbondioksyd)

  • UN-nummer: 1956

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikasjonskode: 1A

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

  • Fareidentifikasjon: Kvelning i høye konsentrasjoner

  • Ekplosjonsområde: ikke brennbar

  • ADR

ARCAL™ SPEED

Mer om ARCAL™ SPEED

ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising
ARCAL™ Speed : Høy produktivitet