Fakta

Gass

ARCAL Speed V12 ARCAL Speed

V12

CO2 8% ±0.8 %

rest Ar

ARCAL er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising
ARCAL Speed : Høy produktivitet
200 BAR   V12   136 m³

ARCAL Speed

V12

Miks | CO2 8% ±0.8 %
rest Ar

200 BAR   V12   136 m³

REFERANSE

I2561V12R2A001

VENTIL TILKOBLING

W 24.32 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 10

BRUKSOMRÅDE

MAG- høyhastighetssveising av ulegerte og lavlegerte stål

TRANPSPORT INFORMASJON

Komprimert gass
Faktisk varenavnKomprimert gass, N.O.S.
UN Nr1956
ADR/RIDKlasse 2
Klassifiseringskode 1 A
Faktisk varenavn
ADR/RIDKlasse
Klassifiseringskode

FYSISK INFORMASJON

Relativ tetthet, gass: tyngre enn luft

Farge:fargeløs gass

Lukt:ingen

EGENSKAPER

Fareidentifikasjon: kan ved høy konsentrasjon forårsake kvelning
Eksplosjonsområde: ikke brennbar
Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Komponenter (% vol. abs.)
CO2 8% ±0.8 %
rest Ar
Urenheter (ppm-v)
H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 50
N2 ≤ 200

OVERHOLDELSE

Produktet opfylder kravene i gældende standard for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-M20-ArC-8

ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen i denne produktbeskrivelsen er generell og tar ikke hensyn til spesifikke eller lokale forhold eller bestemmelser, og informasjonen skal heller ikke ansees som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med informasjonen i denne produktbeskrivelsen, dette dokumentets fullstendighet, bruken av informasjonen eller konsekvensene av slik bruk, og gir heller ingen form for garantier (direkte eller indirekte).

Ta en titt på tilbehøret vårt

Behandler, vennligst vent...