ARCAL 129 FLASKE SMARTOP 50L 200 BAR |

ARCAL 129 FLASKE SMARTOP 50L 200 BAR |

REF. I2640L50S2A001

Ar + N2 1,7 % ±0,2 % + CO2 1,8 % ±0,2 % + He 5 % ±0,5 %

Flasketype: Flaske
Størrelse: 50L SMARTOP
Trykk:200 bar
Innhold: 10,70 m³

Mer om ARCAL 129 FLASKE SMARTOP 50L 200 BAR | REF. I2640L50S2A001

ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Trykk

200 bar

Størrelse

50L SMARTOP

Innhold

10,70 m³

Tetthet, gass

Tyngre enn luft

Soupap Connexion

SMARTOP: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendige gjenger, DIN 10

Sammensetning (%-vol)

Ar + N2 1,7 % ±0,2 %
CO2 1,8 % ±0,2 %
He 5 % ±0,5 %

Andre komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 40
O2 ≤ 20

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-Z-ArHeCN-5/1,8/1,7

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

  • safety

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

  • Fareidentifikasjon: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere under effekten av varme. Kvelning i høye konsentrasjoner.


  • transportation

  • Transportinformasjon: Trykflasker med komprimert gas

  • Faktisk varenavn: Komprimert gass, N.O.S.

  • UN-nummer: 1956

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikasjonskode: 1A

  • ADR

ARCAL™ 129

Mer om ARCAL™ 129

ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising