ARCAL 124 FLASKE 50L 200 BAR |

ARCAL 124 FLASKE 50L 200 BAR |

REF. I2633L50R2A001

Ar + He 30 % ±3 % + CO2 0,5 % ±0,05 %

Flasketype: Flaske
Størrelse: 50L
Trykk:200 bar
Innhold: 10,60 m³

Mer om ARCAL 124 FLASKE 50L 200 BAR | REF. I2633L50R2A001

ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Trykk

200 bar

Størrelse

50L

Innhold

10,60 m³

Molekylvekt

Mix

Tetthet, gass

Tyngre enn luft

Soupap Connexion

W 24.32 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 10

Sammensetning (%-vol)

Ar + He 30 % ±3 %
CO2 0,5 % ±0,05 %

Andre komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 80

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-M12-ArHeC-30/0,5

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

  • safety

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

  • Fareidentifikasjon: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere under effekten av varme. Kvelning i høye konsentrasjoner.


  • transportation

  • Transportinformasjon: Trykflasker med komprimert gas

  • Faktisk varenavn: Komprimert gass, N.O.S.

  • UN-nummer: 1956

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikasjonskode: 1A

  • ADR

ARCAL™ 124

Mer om ARCAL™ 124

ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising