ALPHAGAZ 2 ARGON FLASKE 50L 200 BAR (GOI) |

ALPHAGAZ 2 ARGON FLASKE 50L 200 BAR (GOI) |

REF. P0022L50R2A001

Ar ≥ 99,9999 %

Flasketype: Flaske
Størrelse: 50L
Trykk:200 bar
Innhold: 10,90 m³

Mer om ALPHAGAZ 2 ARGON FLASKE 50L 200 BAR (GOI) | REF. P0022L50R2A001

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål

Trykk

200 bar

Størrelse

50L

Innhold

10,90 m³

Molekylvekt

39.95 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

1,38 (luft=1)
1,40 (vann=1)

Soupap Connexion

Flasker: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 10

N° CAS

7440-37-1

Andre komponenter (ppm-mol)

H2O (5 bar) ≤ 0,5
O2 ≤ 0,1
CO ≤ 0,1
CO2 ≤ 0,1
CnHm ≤ 0,1
H2 ≤ 0,1

Ytterligere informasjon

Produktet anbefales til analyser fra ppm til ppb
Stabilitet: 60 mndr.

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere under effekten av varme. Kvelning i høye konsentrasjoner.

 • Ekplosjonsområde: inert; ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Trykflasker med komprimert gas

 • Faktisk varenavn: Argon, komprimert

 • UN-nummer: 1006

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 1A

 • ADR

ALPHAGAZ™ 2 ARGON

Mer om ALPHAGAZ™ 2 ARGON

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål