ALPHAGAZ 1 OKSYGEN FLASKE SMARTOP 50L 200 BAR (GOI) |

ALPHAGAZ 1 OKSYGEN FLASKE SMARTOP 50L 200 BAR (GOI) |

REF. P0361L50S2A001

O2 ≥ 99,995 mol %

Flasketype: Flaske
Størrelse: 50L SMARTOP
Trykk:200 bar
Innhold: 10,90 m³

Mer om ALPHAGAZ 1 OKSYGEN FLASKE SMARTOP 50L 200 BAR (GOI) | REF. P0361L50S2A001

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål

Trykk

200 bar

Størrelse

50L SMARTOP

Innhold

10,90 m³

Molekylvekt

32 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

1,10 (luft=1)
1,10 (vann=1)

Soupap Connexion

Flasker: W 21.8 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 6
SMARTOP: W 21.8 x 1/14", høyre, utvendige gjenger, DIN 6

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm-mol)

H2O (5 bar) ≤ 2 ppm
CnHm ≤ 0.5 ppm
CO ≤ 0.5 ppm
CO2 ≤ 0.5 ppm

Ytterligere informasjon

Produktet anbefales til analyser fra % to ppm
Stabilitet: 60 mndr.

conformity

60 måneder

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Unngå oksygenrik atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikasjon: Kan forårsake eller forsterke brann; oksidant.

 • Ekplosjonsområde: oxidant


 • transportation

 • Transportinformasjon: Trykflasker med komprimert gas

 • Faktisk varenavn: Oksygen, komprimert

 • UN-nummer: 1072

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 1 O

 • ADR

ALPHAGAZ™ 1 OXYGEN

Mer om ALPHAGAZ™ 1 OXYGEN

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål