ALPHAGAZ 1 HYDROGEN BATTERI V15*50L 200 BAR |

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN BATTERI V15*50L 200 BAR |

REF. P0231V15R2A001

H2 ≥ 99,999 mol %

Flasketype: Batteri
Størrelse: V15*50L
Trykk:200 bar
Innhold: 109,10 m³

Mer om ALPHAGAZ 1 HYDROGEN BATTERI V15*50L 200 BAR | REF. P0231V15R2A001

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål

Trykk

200 bar

Størrelse

V15*50L

Innhold

109,10 m³

Molekylvekt

2.01 g/mol

Tetthet, gass

0,07 (luft=1)

Soupap Connexion

Flasker: W 21.8 x 1/14", venstre, utvendig gjenger, DIN 1
SMARTOP: W 21.8 x 1/14", venstre, utvendig gjenger, DIN 1

N° CAS

1333-74-0

Andre komponenter (ppm-mol)

H2O ≤ 2 ppm
O2 ≤ 2 ppm
CnHm ≤ 0.5 ppm
CO ≤ 0.5 ppm
CO2 ≤ 0.5 ppm

Ytterligere informasjon

Produktet anbefales til analyser fra % to ppm
Stabilitet: 60 mndr.

conformity

60 måneder

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Unngå røyking i forbindelse med håndtering av produktet og sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Ekstremt brennbar gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere

 • Ekplosjonsområde: 4 to 77 (% vol i luft)


 • transportation

 • Transportinformasjon: Trykflasker med komprimert gas

 • Faktisk varenavn: Hydrogen, komprimert

 • UN-nummer: 1049

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 1F

 • ADR

ALPHAGAZ™ 1 HYDROGEN

Mer om ALPHAGAZ™ 1 HYDROGEN

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål