Hjem

Fakta

Gass

ALIGAL 2 S13 ALIGAL 2

S13

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien 51 BAR   S13   10

ALIGAL 2

S13

CO2 | CO2 ≥ 99.9 %

51 BAR   S13   10

REFERANSE

I5110S13R0A001

VENTIL TILKOBLING

W 21.8 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 6

BRUKSOMRÅDE

Næringsmiddelgodkjente gasser til atmosfærisk gasspakking og vin applikasjoner

TRANPSPORT INFORMASJON

Komprimert, flytende gass
Faktisk varenavnKarbondioksid
UN Nr1013
ADR/RIDKlasse 2
Klassifiseringskode 2 A
Kjølt, flytende gass
Faktisk varenavnKarbondioksyd, kjølt, flytende
UN Nr2187
ADR/RIDKlasse 2
Klassifiseringskode 3 A

FYSISK INFORMASJON

Molekylærvekt44,01 g/mol

Relativ tetthet, gass: 1,52 (luft=1)

Relativ tetthet, væske

    Nedkjølt:1,03 (vand=1)

CAS Nummer:124-38-9

EGENSKAPER

Fareidentifikasjon: Kan ved høy konsentrasjon forårsake kvelning
Eksplosjonsområde: Ikke brennbar
Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Komponenter (% vol. abs.)
CO2 ≥ 99.9 %
Urenheter (ppm-v)
H2O ≤ 50
O2 ≤ 30
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 30
Ikke flyktige organiske reststoffer (olje & fett) ≤ 5 ppm-w
Surhetsgrad : skal klare test
Reduserende stoffer, hydrogenfosfid & hydrogensulfid: skal klare test
S totalt ≤ 0,5 ppm-v

OVERHOLDELSE

Produktet oppfyller spesifikasjonene i E290 og HACCP
Produktet flytende CO2 som brukes ved fylling i flasker og batterier oppfyller spesifikasjonene i ISBT*
(*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen i denne produktbeskrivelsen er generell og tar ikke hensyn til spesifikke eller lokale forhold eller bestemmelser, og informasjonen skal heller ikke ansees som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med informasjonen i denne produktbeskrivelsen, dette dokumentets fullstendighet, bruken av informasjonen eller konsekvensene av slik bruk, og gir heller ingen form for garantier (direkte eller indirekte).

Ta en titt på tilbehøret vårt