Hjem

Mer om ALIGAL™ 2 FLASKE S13 | REF. I5110S13R0A001

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Trykk

< 99 bar

Størrelse

S13

Innhold

10 kg

Molekylvekt

44,01 g/mol

Tetthet, gass

1,52 (luft=1)

Soupap Connexion

Flasker: W 21.8 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Andre komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 50 ppm v/v
O2 ≤ 30 ppm v/v
CO ≤ 10 ppm v/v
NO/NO2 ≤ 10 ppm v/v
CnHm ≤ 30 ppm v/v
Ikke-flyktige organiske förbindelser ≤ 5 ppm w/w
totalt svovel (S) ≤ 0,5 ppm v/v

Ytterligere informasjon

Ikke flyktige organiske reststoffer (olje & fett) ≤ 5 ppm-w
Surhetsgrad : skal klare test
Reduserende stoffer, hydrogenfosfid & hydrogensulfid: skal klare test
S totalt ≤ 0,5 ppm-v

Produktet oppfyller spesifikasjonene i E290 og HACCP
Produktet flytende CO2 som brukes ved fylling i flasker og batterier oppfyller spesifikasjonene i ISBT
* (*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

conformity

60 måneder

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Kan forårsage kvælning i høje koncentratione

 • Ekplosjonsområde: ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Flytende gass

 • Faktisk varenavn: Karbondioksid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 2A

 • ADR