Fakta

Gass

ALIGAL 2 S13 ALIGAL 2

S13

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien 51 BAR   S13   10

ALIGAL 2

S13

CO2 | CO2 ≥ 99.9 %

51 BAR   S13   10

REFERANSE

I5110S13R0A001

VENTIL TILKOBLING

W 21.8 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 6

BRUKSOMRÅDE

Næringsmiddelgodkjente gasser til atmosfærisk gasspakking og vin applikasjoner

TRANPSPORT INFORMASJON

Komprimert, flytende gass
Faktisk varenavnKarbondioksid
UN Nr1013
ADR/RIDKlasse 2
Klassifiseringskode 2 A
Kjølt, flytende gass
Faktisk varenavnKarbondioksyd, kjølt, flytende
UN Nr2187
ADR/RIDKlasse 2
Klassifiseringskode 3 A

FYSISK INFORMASJON

Molekylærvekt44,01 g/mol

Relativ tetthet, gass: 1,52 (luft=1)

Relativ tetthet, væske

    Nedkjølt:1,03 (vand=1)

CAS Nummer:124-38-9

EGENSKAPER

Fareidentifikasjon: Kan ved høy konsentrasjon forårsake kvelning
Eksplosjonsområde: Ikke brennbar
Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Komponenter (% vol. abs.)
CO2 ≥ 99.9 %
Urenheter (ppm-v)
H2O ≤ 50
O2 ≤ 30
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 30
Ikke flyktige organiske reststoffer (olje & fett) ≤ 5 ppm-w
Surhetsgrad : skal klare test
Reduserende stoffer, hydrogenfosfid & hydrogensulfid: skal klare test
S totalt ≤ 0,5 ppm-v

OVERHOLDELSE

Produktet oppfyller spesifikasjonene i E290 og HACCP
Produktet flytende CO2 som brukes ved fylling i flasker og batterier oppfyller spesifikasjonene i ISBT*
(*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen i denne produktbeskrivelsen er generell og tar ikke hensyn til spesifikke eller lokale forhold eller bestemmelser, og informasjonen skal heller ikke ansees som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med informasjonen i denne produktbeskrivelsen, dette dokumentets fullstendighet, bruken av informasjonen eller konsekvensene av slik bruk, og gir heller ingen form for garantier (direkte eller indirekte).

Ta en titt på tilbehøret vårt

Behandler, vennligst vent...