ALIGAL™ 2 FLASKE L50 |

ALIGAL™ 2 FLASKE L50 |

REF. I5110L50R0A001

CO2 ≥ 99,9 Vol.%

Flasketype: Flaske
Størrelse: L50
Trykk:< 99 bar
Innhold: 37.5 kg

Mer om ALIGAL™ 2 FLASKE L50 | REF. I5110L50R0A001

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Pressure

< 99 bar

Størrelse

L50

Innhold

37.5 kg

Molekylvekt

44.01 g/mol

Relative Gas Density

1,52 (luft=1)

Soupap Connexion

Flasker: W 21.8 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Blanding ( %-vol abs)

CO2 ≥ 99,9 Vol.%

Andre komponenter

H2O (5 bar) ≤ 50 ppm v/v
O2 ≤ 30 ppm v/v
CO ≤ 10 ppm v/v
NO/NO2 ≤ 10 ppm v/v
CnHm ≤ 30 ppm v/v
Ikke-flyktige organiske förbindelser ≤ 5 ppm w/w
totalt svovel (S) ≤ 0,5 ppm v/v

conformity

60 måneder

farge

fargeløs

  • Transportinformasjon: Flytende gass

  • Faktisk varenavn: Karbondioksid

  • UN-nummer: 1013

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikasjonskode: 2A

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

  • Fareidentifikasjon: Kan forårsage kvælning i høje koncentratione

  • Ekplosjonsområde: ikke brennbar

  • ADR

ALIGAL™ 2

Mer om ALIGAL™ 2

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien