ALIGAL™ DRINK 2 FLYTENDE |

ALIGAL™ DRINK 2 FLYTENDE |

REF. I5121RG

CO2 ≥ 99,9 %

Flasketype: Flytende
Størrelse: -

Mer om ALIGAL™ DRINK 2 FLYTENDE | REF. I5121RG

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Størrelse

-

Molekylvekt

44,01 g/mol

Tetthet, gass

1,52 (luft=1)

N° CAS

124-38-9

Andre komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 20
O2 ≤ 30
CO ≤ 10
NH3 ≤ 2.5
NO/NO2 ≤ 2.5

Ytterligere informasjon

Ikke flyktige organiske reststoffer (olje & fett) ≤ 5 ppm-w
Surhetsgrad : skal klare test
Reduserende stoffer, hydrogenfosfid & hydrogensulfid: skal klare test
S totalt ≤ 0,5 ppm-v

Produktet oppfyller spesifikasjonene i E290 og HACCP
Produktet flytende CO2 som brukes ved fylling i flasker og batterier oppfyller spesifikasjonene i ISBT
* (*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

conformity

60 måneder

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Kan forårsage kvælning i høje koncentratione

 • Ekplosjonsområde: ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Kjølt gasser

 • Faktisk varenavn: Karbondioksid, kjølt flytende

 • UN-nummer: 2187

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 3A

 • ADR

ALIGAL™ DRINK 2 FLYTENDE

Mer om ALIGAL™ DRINK 2 FLYTENDE

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien