ALIGAL 3 FLYTENDE |

ALIGAL 3 FLYTENDE |

REF. I1110RG

O2 99,5 %

Flasketype: Flytende
Størrelse: -

Mer om ALIGAL 3 FLYTENDE | REF. I1110RG

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Størrelse

-

Molekylvekt

32 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

1,10 (luft=1)
1,10 (vann=1)

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm-w)

H2O (5 bar) ≤ 50
CO ≤ 10
CO2 ≤ 300
CnHm ≤ 100

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller spesifikasjonene i E948 og HACCP

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs, hvit i fast form

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Unngå oksygenrik atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikasjon: Oksiderende; frossen flytende gass kan føre til frostskader

 • Ekplosjonsområde: støtter forbrenning kraftig (voldelig reaksjon); kan føre til antennelse av brennbare materialer


 • transportation

 • Transportinformasjon: Kjølt gasser

 • Faktisk varenavn: Oksygen, kjølt, flytende

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 3 O

 • ADR

ALIGAL™ 3 FLYTENDE

Mer om ALIGAL™ 3 FLYTENDE

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien