ALIGAL™ 1 FLYTENDE |

ALIGAL™ 1 FLYTENDE |

REF. I4130RG

N2 ≥ 99,995 %

Flasketype: Flytende
Størrelse: -

Mer om ALIGAL™ 1 FLYTENDE | REF. I4130RG

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien

Størrelse

-

Molekylvekt

28,01 g/mol

Tetthet, gass
Tetthet flytende

0,97 (luft=1)
0,80 (vann=1)

N° CAS

7727-37-9

Andre komponenter (ppm-w)

H2O ≤ 50
O2 ≤ 20
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 30

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller spesifikasjonene i E941 og HACCP

conformity

60 måneder

Lukt

Luktfri

Farge

fargeløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Fareidentifikasjon: Kan forårsage kvælning i høje koncentratione

 • Ekplosjonsområde: inert; ikke brennbar


 • transportation

 • Transportinformasjon: Kjølt gasser

 • Faktisk varenavn: Nitrogen, kjølt, flytende

 • UN-nummer: 1977

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikasjonskode: 3A

 • ADR

ALIGAL™ 1 FLYTENDE

Mer om ALIGAL™ 1 FLYTENDE

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til næringsmiddelindustrien